Zmluvy s ďalšími dodávateľmi

Odoberateľ Dodávateľ Predmet zmluvy

Dátum uzavretia zmluvy

Zdravé komunity, n.o. Hotel Poprad
Stravovacie a ubytovacie služby
10.11.2015


Zdravé komunity, n.o.
 


Building City, s.r.o.
 


Stravovacie a ubytovacie služby
 


4.11.2015
 


Zdravé komunity, n.o.
 Roan Jovsa, s.r.o.
 Stravovacie a ubytovacie služby
 


11.9.2015
 


Zdravé komunity, n.o.
 


Hotel Dukla, a.s. Prešov
 


Stravovacie, ubytovacie a priestorové služby
 


10.9.2015
 


Zdravé komunity, n.o.
 


JUDr. Anna Líšková
 


Právne služby
 


15.6.2015
 


Zdravé komunity, n.o.
 


OSZZS SR
 


Kurzy prvej pomoci
 


10.6.2015
 


Zdravé komunity, n.o.
 


Imperion, s.r.o.
 


Stravovacie, ubytovacie a priestorové služby
 


18.5.2015
 Zdravé komunity, n.o.
 Reštaurácia Soraya
 


Stravovacie a priestorové služby
 


13.5.2015
 


Zdravé komunity, n.o.
 


FOR-SERV, s.r.o.
 


Stravovacie, ubytovacie a priestorové služby
 


12.5.2015
 


Zdravé komunity, n.o.
 


Hotel Poprad, s.r.o.
 


Stravovacie, ubytovacie a priestorové služby
 


10.4.2015
 

 

Zdravé komunity, n.o.

 

VAŠA Slovensko, s.r.o.

 

Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov

 

1.4.2015Zdravé komunity, n.o.
 


Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 


Zmluva o nájme nebytových priestorov
 


25.2.2015
 


Zdravé komunity, n.o.
 


Ing. Augustín Grman, PhD.
 


Audit účtovnej závierky
 


17.2.2015
 


Zdravé komunity, n.o.
 


Vema, s.r.o.
 


Poskytnutie aplikácie Vema v4 Cloude
 


7.11.2014
 


Zdravé komunity, n.o.
 


JUDr. Peter Škultéty
 


Právnické služby
 


20.10.2014
 

 

Zdravé komunity, n.o.

 

VAŠA Slovensko, s.r.o.

 

Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov

9.10.2014Zdravé komunity, n.o.
 


DEGART, s.r.o.
 


Účtovné práce
 


6.10.2014
 


Zdravé komunity, n.o.
 


Communication, s.r.o
 


Podnájomná zmluva k zmluve o nájme
 


29.9.2014