Zdravé komunity sú výnimočný projekt, zhodli sa v Poprade lekári a experti

4.6.2015
Michal Kubo, riaditeľ n. o. Zdravé komunity počas vystúpenia na konferencii v Poprade.
Foto: ACEC

Práca asistentov osvety zdravia je vzorom aj pre ostatné krajiny pri práci so segregovanými Rómami, Ministerstvo zdravotníctva SR uvažuje nad tým, že by sa z asistentov osvety zdravia stala riadna profesia. To sú najdôležitejšie závery piatkovej konferencie s názvom Zlepšovanie zdravia znevýhodnených skupín, ktorú v Poprade zorganizovala Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR a Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

„Podujatie bolo zaujímavé, má zmysel, keď sa môžeme spoločne na jednom mieste rozprávať a zároveň prezentovať naše výsledky aj zahraničným partnerom,“ zhodnotil Richard Koky, predseda Riadiaceho výboru Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín.

Najviac ho zaujalo úvodné vystúpenie Ivana Poprockého z Inštitútu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva. „Potešilo ma, keď povedal, že profesia asistentov by  mala byť súčasťou štátneho systému,“ uviedol Koky.

Primárka oddelenia detskej tuberkulózy Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci Martina Miškovská zdôraznila, že 80 percent detských pacientov u nich tvoria deti z rómskych komunít.

„Vždy musíme vyšetriť všetkých ľudí, ktorí prišli s nakazeným do kontaktu, pri podozrení z nákazy sú nutné aspoň tri návštevy lekára,“ vysvetlila Miškovská. Podľa jej slov sú práve preto dôležití asistenti osvety zdravia, ktorí pomáhajú lekárom nielen identifikovaním ohniska nákazy, ale aj s dohliadnutím na dodržanie liečby.


V Poprade sa stretli asistenti osvety zdravia a experti na zdravie v rómskych komunitách.

 


Ukážka z prezentácie od riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku Dariny Sedlákovej na konferencii v Poprade. 

 

Projekt asistentov osvety zdravia prebieha aj v zahraničí. Nikde ale nedosiahol rozmerov a efektivity ako v prípade projektu Zdravé komunity. „Gratulujem, že ste dosiahli mimoriadne vysokú úroveň spolupráce s Rómami, samosprávou a najmä vládnym partnerom,“ ocenila Zdravé komunity Éva Déak z Partners Hungary Foundation (Maďarsko).

Odbornú diskusiu o skúsenostiach z terénu s asistentmi osvety zdravia a koordinátormi moderoval antropológ Slovenskej akadémie vied Tomáš Hrustič. Participácií rómskych  komunít na správe veci verejných sa venuje dlhodobo, v minulosti žil niekoľko mesiacov v osade v Jarovniciach.

„Potvrdzuje sa, že v takýchto programoch je výhodné zamestnať ľudí priamo z ich lokalít a dbať na ich vzdelávanie. Zdravé komunity je program, ktorý na Slovensku nemá obdobu,“ doplnil na záver Hrustič. Jedným z účastníkov panelovej diskusie bol aj Ondrej Pompa, koordinátor pre oblasť Kežmarok. „Predstavili sme našu prácu v Spišskej Novej Vsi, Lipanoch a oblasti Zvolen i Kežmarok.  Potvrdilo sa, že školenia mali veľký význam pre úspešné pôsobenie v teréne.  To, čo sa naučili na školeniach,  funguje priamo lokalitách,“ potvrdil Pompa.

 


Takto zobrazila očakávania a prínos Zdravých komunít Monika Palušková zo Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska.

 

Na konferencii vystúpili okrem iných aj Ľubomíra Slušná - Franz, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Michal Kubo, riaditeľ neziskovej organizácie Zdravé komunity, Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Peter Marko, lekár z Veľkej Lomnice a antropológ Andrej Belák z Lekárskej fakulty UPJŠ.

Zo zahraničia prijali pozvanie Paul van Hoof, riaditeľ pre Európske vládne náležitosti Glaxo Smith Kline, Vanya Ivanova z organizácie National Network of the Health mediators (Bulharsko) a Arina Ciuncan z Asociatia OvidiuRo (Rumunsko).

"Projekt nebuduje iba pracovnú silu, dal možnosť ľuďom rásť, rozvíjať sa, získať sebavedomie a vlastnú dôstojnosť, socializuje, poskytuje odborné a komunikačné znalosti a zručnosti. Videla som veľkú premenu Rómov zapojených do tohto projektu a jeho dopad v teréne. Otázka nakoniec. Prečo sa Zdravým komunitám tak darí? Preto, že ho nedostali do rúk samosprávy. Tie totiž vo väčšine prípadov, vnímajú rómske projekty len ako príjem a nie ako nástroj," zhodnotila konferenciu novinárka a moderátorka podujatia Jarmila Vaňová.

 

Diskusia s asistentmi osvety zdravia a koordinátormi počas konferencie v Poprade.

 

 

Zhrnutie výsledkov konferencie:

 • Ministerstvo zdravotníctva SR bude trvať na tom, aby tento projekt ostal v jeho réžii,
 • počas celej realizácie projektu sa zvyšovala jeho úroveň aj kvalifikácia a pracovné zručnosti jeho účastníkov,
 • 95 percent z toho, čo sa hovorí v Stratégii SR pre integráciu Rómov do roku 2020, časť zdravie napĺňa projekt Zdravé komunity,
 • dôležité je, že služby sa neposkytujú len Rómom zo segregovaných osád, ale všetkým sociálne vylúčeným skupinám,
 • zaznamenal sa pokles infekčných chorôb, a 100% -ná zaočkovanosť v niektorých lokalitách, kde projekt pôsobí,
 • Zdravým komunitám sa darí budovať ľudské zdroje,
 • pokiaľ ide o potreby asistentov, sami deklarovali potrebu väčšej pracovnej identifikácie v súvislosti s pracovným odevom, najmä vo vzťahu k inštitúciám ale aj klientom,
 • pripravuje sa  sa 88 workshopov z odborníkmi z praxe okrem už zabehnutých školení,
 • projekt motivuje asistentov k ďalšiemu vzdelaniu,
 • dôležité je, že služby sa neposkytujú len Rómom zo segregovaných osád, ale všetkým sociálne vylúčeným skupinám.

Zhrnutie pripravila novinárka Jarmila Vaňová.

 

Prezentácie rečníkov na konferencii: 

 • Ivanka Abadzhieva, National Network of the Health mediators  (Bulharsko) - Health Mediation in Bulgaria TU
 • Andrej Belák, Lekárska fakulta UPJŠ - O historických a odborných prvenstvách a prísľuboch Zdravých komunít TU
 • Anton Bohumel, pracovný tím Zdravé komunity n. o. -  Koncepcia a priebežné výsledky vzdelávania asistentov osvety zdravia a koordinátorov asistentov osvety zdravia TU
 • Arina Ciuncan, Asociatia OvidiuRo (Rumunsko) - The Health Component of Fiecare Copil in Gradinita TU
 • Paul van Hoof, Glaxo Smith Kline - Together for Better Health TU
 • Mgr. Michal Kubo, Zdravé komunity n. o. - Priebeh a súčasný stav národného projektu Zdravé komunity TU
 • MUDr. Peter Marko, MPH, lekár Veľká Lomnica, člen PPZZS - Zlepšenie preventívnej starostlivosti v primárnom kontakte TU
 • MUDr. Martina Miškovská, PhD., Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci - Tuberkulóza v terénnej praxi a význam úlohy AOZ TU
 • MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska - Národný projekt Zdravé komunity- realita a očakávania TU
 • Mgr. Ivan Poprocký, Inštitút Inštitút zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR - Stratégia SR na integráciu Rómov do roku 2020 TU
 • MUDr. Darina Sedláková, MPH, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku - WHO pomáha zlepšovať zdravie komunít TU


 

Autor: Rudolf Sivý, Zdravé komunity
Foto: Rudolf Sivý, Zdravé komunity a ACEC