Zdravé komunity – Príbeh, ktorý pokračuje

23.11.2015

 

V roku 2002 som pripravovala skupinu rómskych kandidátov do komunálnych volieb a pracovala som tiež s vybranou skupinou žien z osád v rámci projektu Urobme TO! S niektorými z nich som navštívila prvé osady v okolí Popradu. Spomínam si na Podhorany, Stráne pod Tatrami, Výbornú, Chminianske Jakubovany...

Mala som asi podobný šok ako Michael Kocáb, ktorý pred pár rokmi, keď sme boli v osadách nemohol uveriť tomu, čo videl na vlastné oči. Myšlienka osvety zdravia vznikla hneď na začiatku, pretože bolo zrejmé, že chudoba a katastrofálne podmienky sa podpisujú na zlom zdravotnom stave ľudí z osád, najmä na zdraví detí.

Vtedy som ešte netušila, že realita, ktorú nie je vidieť na prvý pohľad, je oveľa horšia.  O rok neskôr sa preto začal písať nový príbeh - príbeh Zdravých komunít.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) pilotne spustila overovanie terénu a zisťovanie podmienok realizácie osvety zdravia v segregovaných komunitách.

V roku 2003 sme začali sme s tridsiatimi „osvetármi“ v desiatich lokalitách na Spiši, o štyri roky neskôr sme mali 92 asistentov osvety zdravia v 68 lokalitách.

Znie to až neuveriteľne, ale viac ako desať rokov sme projekt realizovali iba s podporou neštátnych sponzorov a individuálnych darcov.

Učili sme sa na vlastných chybách. To, čo nefungovalo, sme rýchlo opravili. V  teréne sme skúšali nové postupy práce a najmä vzdelávania.

Najdôležitejšia bola odhodlanosť. Vôľa a motivácia ľudí zmeniť veci k lepšiemu boli a stále sú najdôležitejšie pre to, aby príbeh Zdravých komunít pokračoval naďalej úspešne.

Ako to býva, ani nám sa prostriedky na mzdy a pomôcky pre asistentov nehľadali jednoducho. Aby projekt pokračoval toľké roky bez prestávky, museli sme v Asociácii vynaložiť až nadľudské úsilie. Bez ohľadu na svoju náročnosť, práca v osadách prináša aj nezabudnuteľné a nenahraditeľné momenty. Veľakrát som si práve v osadách uvedomila, že to najlepšie v ľudskom živote sa deje bez ohľadu na podmienky. Tak vznikla myšlienka odovzdávania cien Roma Spirit.

Vzdelanie

Už v prvých rokoch práce v teréne sme si uvedomili kľúčový význam vzdelávania. V súčasnosti ho tvorí podrobne rozpracovaná, praxou osvedčená, desať rokov fungujúca metodológia a prepracovaný systém vzdelávania vytvorený na základe reálnych a osobitých požiadaviek terénu (od r. 2004 a 2007 akreditované  Ministerstvom školstva SR s celoslovenskou platnosťou).

Zdravé komunity sú výnimočný príbeh v slovenskom i  európskom priestore  práve vďaka opakovane testovanej  a vylepšovanej  metodológii. Základné postupy boli postupne upravované  a zlepšované samotnými asistentmi a koordinátormi asistentov osvety zdravia.
Spomínam si ako som svoju prvú skutočne veľkú zákazku na vzdelávanie vrcholového manažmentu v oblasti komunikácie a ďalších tzv. mäkkých zručností  získala práve vďaka projektu Zdravé komunity..

Manažér zodpovedný za stratégiu vzdelávania nadnárodnej spoločnosti so sídlom na Slovensku sa rozhodol uzavrieť so mnou zmluvu, keď uvidel výsledky, aké sme dosiahli vzdelávaním asistentov v rómskych komunitách. Nastala tak paradoxná situácia.

Niekoľko rokov  som vzdelávala vrcholových manažérov a zároveň ľudí z osád mnohokrát iba so základným vzdelaním. Príjem zo vzdelávania tých prvých mi umožnil dovoliť si nebrať honorár za vzdelávanie najchudobnejších.

Ľudskosť

Nesmierne dôležitý a  nezameniteľný  je v projekte Zdravé komunity ľudský faktor. Spolupráca, spolupatričnosť, etika, vzájomná podpora, pracovná disciplína, komunikácia, otvorenosť...

 Je toho ešte oveľa viac a najlepšie to vyjadruje náš Etický kódex, ktorý sa  kryštalizoval postupne v priebehu rokov, a ktorý je spoločným dielom tímu Zdravé komunity. Štruktúra projektu je veľmi prehľadná a nastavená tak, že nie je možné, aby sa v nej udržal niekto, kto nepracuje alebo nevie spolupracovať.

Dnes tvorí komunitu Zdravých komunít  257 statočných ľudí, ktorí robia osvetu zdravia v 239 rómskych osadách a  mestských getách. Nič podobné na Slovensku doteraz neexistovalo a dovolím si povedať, že tak skoro ani nevznikne. Cesta k tomuto cieľu nebola jednoduchá. Niektoré veci šli ľahšie, za niektoré bolo potrebné zabojovať, k uskutočneniu niektorých bolo treba odvahu, veľa trpezlivosti a pri tom všetkom ochotu pracovať v ťažkých podmienkach.

Ako hovoria mnohí, ktorí túto náročnú prácu robia: „byť asistentom osvety zdravia  nie je práca, ale poslanie.“

Súhlasím s nimi a dodávam, že byť asistentom osvety zdravia tiež znamená byť šíriteľom osvety a sprostredkovateľom informácií, byť tým, kto prináša nádej, statočne obstojí v náročných skúškach a svojím konaním dokáže smerovať lúč svetla k ľuďom a na miesta, kde by bez ich pomoci naozaj neprenikol. Asi aj preto sami hovoria, že náš projekt má dušu.

Zamýšľam sa nad možným riešením situácie ľudí, ktorých dobre poznám a ktorí žijú v podmienkach, ktoré sú na míle vzdialené aj najchudobnejším z nás ostatných a zamýšľam sa nad hodnotami života. Do osady sa nedá prísť liečiť si vlastné komplexy alebo zarábať na chudobe. Ak si to aj niekto myslí, nevydrží dlho a najmä nikdy nevytvorí príbeh, ktorý mení životy ľudí a dáva im šancu byť úspešnými.

Pracovať v týchto podmienkach a mať výsledky znamená vytrvalo robiť vždy o trochu viac ako máme a ešte o trochu viac ako si myslíme, že je v našich silách. Na základe vlastných skúseností viem, že je to jediná cesta.

Za najväčší úspech aj po rokoch stále pokladám fakt, že zamestnávame ľudí z osád , že ich dokážeme motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu, a že vykonávajú skvelú prácu s reálnymi a viditeľnými výsledkami. Úspechom je tiež transformácia projektu Zdravé komunity na národný projekt (v roku 2014), ktorý sa realizuje v spolupráci  s Ministerstvom zdravotníctva. Rovnako iniciatíva, ktorá sa účinne spojila a je aktívna v Platforme na  podporu zdravia znevýhodnených skupín.  

Platforma spája subjekty mimovládneho, štátneho aj súkromného sektora pre dosiahnutie spoločného cieľa – zlepšiť zdravie obyvateľov znevýhodnených skupín.

 

Prvý

Projekt Zdravé komunity má niekoľko historických  prvenstiev: realizuje sa ako národný projekt na základe skúseností mimovládnej organizácie; zamestnáva obyvateľov zo segregovaných lokalít s prevažne základným vzdelaním; na štruktúre riadenia sa spolu s manažmentom aktívne podieľajú koordinátori v teréne; má vytvorenú širokú spolupracujúcu sieť po celom Slovensku - len lekárov, s ktorými sa asistenti denne stretávajú, je viac ako 750.

Mojím prianím do budúcnosti by bolo pre všetkých zapojených v projekte menej byrokracie, väčšia pružnosť a prístupnosť riadiacich orgánov k zmenám a k zlepšovaniu procesov. Tie by mali byť nastavené tak, aby podporovali implementáciu toho, čo je v praxi overené a dlhoročne funguje. A to sa netýka len nášho projektu.

A samozrejme, aby sa zdravotná situácia ľudí z osád zlepšila natoľko, že by sme ho už nepotrebovali.

 

Ľubomíra Slušná  Franz