WHO odporúča Zdravé komunity ako úspešný projekt pre prácu so segregovanými Rómami

25.6.2015
Zdravé komunity ako príklad úspešnej práce pre zlepšenie zdravia.
REPROFOTO: Zdravé komunity

Vzdelanie zlepšuje životy ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala v tomto roku odbornú publikáciu o najlepších projektoch zlepšujúcich zdravie sociálne vylúčených komunít v nízko a stredne príjmových krajín sveta.

Osveta v oblasti zdravia je v týchto komunitách kľúčová. Vzdelávanie žien napríklad znižuje detskú úmrtnosť a zlepšuje starostlivosť matiek o zdravie dieťaťa. Spôsob, akým sa ale tieto informácie šíria je často hlvanou príčinou neúspešných kampaní jednotlivých štátov.

"Zdravotná gramotnosť výrazne ovplyvňuje zdravotnú dostupnosť človeka," píše sa v publikácií WHO. Ľudia z nízkymi príjmami a bez vzdelania mnohokrát nerozumejú preventívnym kampaniam, spôsob komunikácie s nimi je komplikovanejší. Informácie pre preto zrozumiteľné a ľahko čitateľné.


WHO preto chcela upozorniť na rôzne formy a spôsoby práce so sociálne vylúčenými komunitami po celom svete. V Thajsku, na Novom Zélande, v afrických a arabských krajinách i medzi segregovanými rómskymi komunitami v Európe. Úspešný projekt Zdravé komunity uvádza prestížna medzinárodná organizácia ako vzor pre prácu s marginalizovanými rómskymi komunitami aj v ostatných krajinách. Správu o našej práci a výsledkoch spracoval pre WHO antropológ Andrej Belák, ktorý  pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach i na Lekárskej fakulte Univerzity v Groningene v Holandsku.


Belák v publikácií opisuje prácu asistentov osvety zdravia, históriu Zdravých komunít i postavenie rómskej menšiny na Slovensku. Prácu s osvetármi v teréne považuje za kľúčovú pre zlepšenie zdravotného stavu celej komunity.

Publikáciu si môžete stiahnuť aj TU.

 

Health Literacy Toolkit - WHO 2015