Výzvy na predkladanie ponúk (2015)

                                               VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK

                                          (Zoradené chronologicky - od najaktuálnejšej po najstaršiu)

 
                  PREDMET VÝZVY Výzva na stiahnutie

Trvanie výzvy


Ubytovacie a stravovacie služby
(Poprad
)

Na stiahnutie 4.11. - 10.11.2015


Ubytovacie a stravovacie služby, prenájom priestorov (Košice)

Na stiahnutie 15.10. - 20.10.2015


Ubytovacie a stravovacie služby , prenájom priestorov (Michalovce)

Na stiahnutie 3.9. - 10.9.2015


Ubytovacie a stravovacie služby, prenájom priestorov (Prešov)

Na stiahnutie 3.9. - 9.9.2015


Právne služby
(Bratislava)

 

Na stiahnutie 1.6. - 5.6.2015

Ubytovacie služby (Prešov)

 

Na stiahnutie 7.5.- 12.5.2015
Stravovacie služby a prenájom priestorov (Prešov) Na stiahnutie 7.5.- 12.5.2015


Ubytovacie a stravovacie služby, prenájom priestorov (Michalovce)

Na stiahnutie 7.5.- 15.5.2015


Ubytovacie a stravovacie služby, prenájom priestorov (Prešov)

Na stiahnutie 6.5. - 11.5.2015


Kurz prvej pomoci a Kurz prvej pomoci pri nekomplikovanom pôrode

Na stiahnutie 30.3. - 10.4.2015


Ubytovacie a stravovacie služby, prenájom priestorov (Poprad)

Na stiahnutie 30.3. - 9.4.2015