Výzvy na predkladanie ponúk

 

5.5.2017 - BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zdravé regióny, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk a žiadame potenciálnych uchádzačov o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky Služby Bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, povinnej zdravotnej služby a ochrany osobných údajov v zmysle aktuálne platnej legislatívy. Kompletnú výzvu s detailnými informáciami v zmysle zákona o ZVO spolu sprílohou je možná nájsť na tomto odkaze - "Výva na predkladanie ponúk - BOZP, PZS, OOÚ"  

 

13.3.2017 - BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zdravé regióny, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk a žiadame potenciálnych uchádzačov o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky Služby Bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, povinnej zdravotnej služby a ochrany osobných údajov v zmysle aktuálne platnej legislatívy. Kompletnú výzvu s detailnými informáciami v zmysle zákona o ZVO spolu sprílohou je možná nájsť na tomto odkaze - "Výzva na predkladanie  ponúk - BOZP, PZS, OOÚ" 

 

8.2.2017 - MZDOVÝ A ÚČTOVNÝ SOFTWARE

Zdravé regióny, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk a žiadame potenciálnych uchádzačov o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky Mzdový a účtovný software. Kompletnú výzvu s detailnými informáciami v zmysle zákona o ZVO a metodických pokynov CKO a MV SR (SORO) spolu sprílohou je možná nájsť na tomto odkaze - "Výzva na predkladanie  ponúk - Mzdový a účtovný software"