Výročná správa 2016

Výročnú správu organizácie Zdravé komunity, n.o. za rok 2016 môžete nájsť na tomto odkaze.