Výročná správa 2015

Vážení priatelia, výročnú správu organizácie Zdravé komunity, n.o. za rok 2015 môžete nájsť na tomto odkaze.