Výročná správa 2014

Výročnú správu organizácie Zdravé komunity, n.o. za rok 2014 môžete nájsť na tomto odkaze.