V Stropkove sa budú cez letné prázdniny likvidovať ploštice

3.8.2016
Stretnutie na MsÚ v Stropkove

Diskusia o premnožených plošticiach na Orgovánovej a Mlynskej ulici sa konala v prvej a druhej polovici júla v zasadačke mestského úradu v Stropkove. Tieto ulice v mestských nájomných bytoch na základe platnej nájomnej zmluvy obýva 64 rodín.

Primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza, vedúci sociálneho odboru Marián Vašš a zástupcovia BYHOS, s.r.o. Vít Babjarčík a Viktor Paňko, hľadali účinne a efektívne riešenie vzniknutej situácie s pracovníkmi terénnej sociálnej Danielom Hubáčom, Evou Oláchovou a Jozefom Goroľom. Zdravé komunity na tomto stretnutí zastupovali Richard Koky, Tomáš Sivák a Iveta Goroľová.

Plánovanej dezinsekcii, ktorá by sa mala uskutočniť do konca letných prázdnin, bude predchádzať osvetová činnosť formou besedy a diskusie o plošticiach so samotnými obyvateľmi bytov. Zabezpečí ju koordinátor Tomáš Sivák v miestnom komunitnom centre Arcidiecéznej charity s asistentkou osvety zdravia Ivetou Goroľovou a terénnymi sociálnymi pracovníkmi mesta Stropkov.

Na základe vzájomnej dohody všetkých zúčastnených strán budú na tieto osvetové činnosti pozvaní aj zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a zástupcovia Slovenského červeného kríža. Svoju účasť prisľúbili aj primátor mesta, vedúci sociálneho odboru a predstavitelia BYHOS, s.r.o.

 

Spracoval,

Mgr. Tomáš Sivák
Koordinátor AOZ pre oblasť Svidník