V školách si pripomenuli Deň Rómov, asistenti učili rómske dejiny

13.4.2015
V školách sme na Deň Rómov učili deti ich históriu
Foto: Lenka Bužová, Zdravé komunity

Medzinárodný deň Rómov si pripomenuli aj asistenti osvety zdravia. Nielen o zdravotnej prevencii, ale aj o histórií Rómov, kultúre, zvykoch a tradíciách, rozprávali naši asistenti osvety zdravia zo sninskej oblasti deťom v Iňáčovciach, Blatných Remetoch a Stakčíne.

Diskusie sa konali minulý týždeň od stredy do piatku. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo pripraviť tieto besedy, najmä v Stakčíne, kde riaditeľka školy dva roky odmietala akékoľvek aktivity s asistentmi,“ uviedla Lenka Bužová.

Škola mala podľa slov Bužovej zlé skúsenosti s terénnou sociálnou pracovníčkou, preto naša koordinátorka považuje vybudovanie si dôvery medzi školou a asistentmi za veľký úspech.

"Deti najviac zaujímala história Rómov, odkiaľ pochádzajú, ako putovali do Európy, čo v minulosti robili a tradičné rómske jedlá," opísala Lenka Bužová, ako diskusie prebiehali.

Pomáhali jej pritom aj asistenti Jozef Gurguľ, Slávka Oláchová a Jozef Sliško. Do škôl priniesli na ukážku Rómsky dejepis, či učebnú knihu Romani Čhib.

Jozef Sliško potom deťom nielen o rómskej kultúre rozprával, ale i priamo v triedach zahral na svojich husliach rómsku hymnu.

Koordinátorka Lenka Bužová pravidelne organizuje v regióne rôzne akcie. V marci napríklad pomáhali asistenti v obciach Úbrež a Blatné Remety pri veľkom jarnom upratovaní.

Z osád upratali odpadky, pozbierali rozbité fľaše, orezali kroviny a suchú trávu. 

 

Autor: red
Zdroj foto: Lenka Bužová