Účtovná závierka

Účtovnú závierku neziskovej organizácie Zdravé komunity, n.o. za rok 2014 môžete nájsť na tomto odkaze.