Učíme deti starať sa o svoje zdravie

22.3.2016
KAOZ Rudolf Rusňák počas osvety na škole

V priebehu druhého marcového týždňa sa opäť vyskytla potreba zdravotnej osvety na školách na východnom Slovensku. Koordinátor Rudolf Rusňák veľmi pružne zareagoval na zvýšený výskyt hepatitídy typu A v obciach Boliarov, Vtáčkovce, Kecerovce a Rankovce. Osvetu na školách vykonával spolu s asistentmi osvety zdravia- Grétou Balogovou, Dávidom Rybárom a Mariánom Pechom. Zamerali sa najmä na osvetu o hygiene a prevenciu hepatitídy typu A. Deti za svoju pozornosť a záujem naučiť sa niečo nové dostali aj praktické odmeny- zošity, mydlá, atď.

Aj Špeciálna škola v Moldave nad Bodvou prejavila záujem o osvetu zdravia pre svojich žiakov v oblasti prevencie užívania návykových látok. Našu prácu si veľmi vážia a fotografie z prednášky dokonca uverejnili na tomto odkaze: https://szs-vtackovce.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=13#gallery/13

 

 

Spracoval:

Rudolf Rusňák
koordinátor pre oblasť Košice-okolie