Svetový deň vody s našími asistentmi

28.3.2016
Naše asistentky počas svetového dňa vody

V dňoch 22.-23.3. 2016 pri príležitosti Svetového dňa vody sme spolu s AOZ zorganizovali odbery jej vzoriek zo studní našich klientov a zaniesli ich na rozbor na príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva (Humenné, Vranov nad Topľou, Michalovce). V Michalovciach sa k nám pripojila aj skupina KAOZ Eugena Miľa.

Pracovníčky RÚVZ zistili rozborom vody jej obsah dusitanov a dusičnanov. Podali nám poradenstvo ohľadom starostlivosti o vodu a poradili nám aj čo robiť v prípade vysokého obsahu dusičnanov. V prípade, že obsah dusičnanov je väčší ako 15 mg/l, nie je vhodná pre maloleté deti. V prípade, ak je obsah dusičnanov nad 50 mg/l, nie je vhodná ani pre dospelých. V našej oblasti sa tieto zvýšené hodnoty potvrdili iba v lokalite Iňačovce, kde dostal AOZ Gurguľ  usmernenie, aby sa studňa lepšie zabezpečila proti prenikaniu povrchovej vody do studne (zabetonóvanie okolia studne).

V prípade záujmu ďalších obcí alebo obyvateľov, kompletný rozbor vody stojí od 150 -156 Eur.

Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme zlepšovať zdravie našich klientov.

 

Spracovala:

Lenka Bužová
Koordinátorka pre oblasť Snina