Svetový deň čistých rúk- aktivity AOZ v oblasti Snina

30.10.2016

Prostredníctvom siete koordinátorov a asistentov osvety zdravia, v lokalitách zapojených do národného projektu Zdravé komunity aj do projektu dobrovoľníkov asistentov osvety zdravia realizovaného ACEC,  sa v uplynulých dňoch realizovali aktivity zamerané na hygienu rúk. Výzvou tohto ročníka bolo, aby  aktivity boli štartom pre upevňovanie a udržanie základných hygienických návykov.

Svetový deň umývania rúk je zameraný na zvýšenie povedomia o jednoduchej, efektívnej a cenovo dostupnej prevencii ochorení prostredníctvom hygieny rúk.

Aktivity v teréne prebiehali podľa vypracovanej metodiky, ktorá vznikla v rámci medzinárodného projektu PHASE iniciovaného a financovaného GlaxoSmithKline.  Metodika je primárne zameraná na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodnených lokalít so zníženým hygienickým štandardom. Prostredníctvom aktivít sú deti hravou a pútavou formou vedené k zvýšenej starostlivosti o svoje zdravie dodržiavaním zásad osobnej hygieny a prevencie chorôb. Najväčší dôraz je kladený na nadobudnutie a upevnenie správnych hygienických návykov detí. Cieľovou skupinou sú primárne deti vo veku 3 až 6 rokov. V rámci projektu PHASE boli vytvorené metodické pomôcky pre AOZ metodická príručka s pracovnými  listami  a motivačné nástroje (pexeso, diplom) a ďalšie pomôcky, ktoré majú proces učenia sa a osvety deťom spríjemniť a sprístupniť hravou formou.

 

Dnes vám priblížime aktivity z lokality Snina (Ubľa, Strážské, Karná, Kučín Nižný Hrabovec), ktoré sa uskutočnili pod vedením koordinátorky Mgr. Lenky Bužovej.

„Podmienky v Snine boli trochu sťažené, keďže v bytovom dome majú prívod vody iba v určitých hodinách, situáciu sme riešili  použitím vody vo fľašiach a lavórom“, hovorí Lenka.

Osveta zameraná na hygienu a hygienické návyky v domácom prostredí poukázala na realitu mnohých lokalít, kde naši AOZ pracujú. Realizácia osvetových aktivít v sťažených podmienkach je skutočne náročná. Aktivity a práca s deťmi v domácom prostredí prostredníctvom hry majú však napriek tomu veľký zmysel.

Všetkým AOZ ďakujeme za výbornú prácu.

 

Projekt bol podporený z prostriedkov našich partnerov GlaxoSmithKline a kancelárie WHO na Slovensku.