Stretnutie partnerov projektu Spoločne za lepšie zdravie

5.6.2015
Návšteva v obci Jánovce.
Foto: ACEC

Partneri projektu Spoločne za lepšie zdravie zo Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, ako aj zástupcovia donora- spoločnosti Glaxo Smith Kline, sa stretli poslendný májový týždeň v Poprade, aby spolu prebrali postup projektu PHASE a nastavili nové ciele a aktivity na nadchádzajce trojročné obdobie.

Vo štvrtok, 28. mája 2015, sa partneri zúčastnili pracovnej cesty v rómskych osadách, aby v nich mohli reálne zhodnotiť hygienické podmienky, na ktoré sa bude projekt v najbližšom období zameriavať. Navštívili sme rómske osady v Jánovciach, Spišskom Štiavniku a Hrabušiciach. Po osadách nás spevádzali asistenti osvety zdravia, ich koordinátori, zástupcovia miestnej samosprávy a samozrejme aj obyvatelia samotných osád.

Vo štvrtok popoludní sa všetci partneri zúčastnili pracovného workshopu, na ktorom sme prebrali nové projektové dohody, návrhy implementácie, materiály a základné koncepty projektu PHASE v jednotlivých krajinách. Dohodli sme sa aj na dôležitých indikátoroch a zbere dát, podľa ktorých bude projekt po jeho ukončení vyhodnotený.

V piatok prezentovali všetci medzinárodní partneri projekty zamerané na zdravie a vzdelávanie obyvateľov v ich krajinách na konferencii Zlepšenie zdravia znevýhodnených komunít, ktorá bola organizovaná Platformou na podporu zdravia znevýhodnených komunít. Na konferencii sa stretli asistenti osvety zdravia, odborníci z oblasti medicíny a vzdelávania, zástupcovia ministerstiev a kancelárie WHO ako aj mnoho iných dôležitých spolupracovníkov národného projektu Zdravé komunity.

Viac o konferencii sa možete dozvedieť TU.
 

Prezentácie partnerov projektu Spoločne za lepšie zdravie:

  • Ivanka Abadzhieva, National Network of the Health mediators  (Bulharsko) - Health Mediation in Bulgaria TU
  • Arina Ciuncan, Asociatia OvidiuRo (Rumunsko) - The Health Component of Fiecare Copil in Gradinita TU
  • Paul van Hoof, Glaxo Smith Kline - Together for Better Health TU


 

Autor: red
Foto: ACEC