Spolupráca s OZ Hana pri odstraňovaní násilia páchaného na ženách

28.7.2016
Sidka Pištová a Peter Kašperek na pracovnom stretnutí s OZ Hana

Problematika násilia páchaného na ženách spadá do zodpovednosti mnohých inštitúcií a organizácií, preto je veľmi dôležité rozvíjať stratégie koordinovanej činnosti všetkých organizácií a inštitúcií, ktorých cieľom je zvyšovanie efektivity služieb pre klientov pôsobiacich v Spišskej Novej Vsi . Z dôvodu potreby riešenia problematiky násilia páchaného na ženách, s dôrazom na ich psychické zdravie sa uskutočnilo dňa 12. júla 2016 v Spišskej Novej Vsi pracovné stretnutie zamerané na potrebu vytvorenia multiinštitucionálnej spolupráce a pracovnej skupiny v problematike násilia páchaného na ženách.

Workshopu sa zúčastnili Koordinátorka pre oblasť Spišská Nová Ves pani Sidka PIŠTOVÁ (druhá sprava) a Koordinátor pre oblasť Gelnica Mgr. Peter KAŠPEREK.

Naše úprimné poďakovanie za pozvanie patrí občianskemu združeniu OZ Hana.

 

Spracoval,

Mgr. Peter Kašperek
Koordinátor AOZ pre oblasť Gelnica