S Nadáciou Pro Futura pomáhame deťom

9.3.2016
Obdarované deti

Začiatkom roku 2016 kontaktovala naša koordinátorka asistentov osvety zdravia, Mgr. Lenka Bužová, zriaďovateľku Nadácie Pro Futura p. Jozefínu Obšitníkovú. S nadáciou sme nadviazali spoluprácu pri pomoci rómskemu obyvateľstvu- najmä chudobným mnohopočetným rodinám. Prebrali sme situáciu jednotlivých rodín a dohodli sme sa na spracovaní zoznamu maloletých detí z piatich rodín, ktorým sme následne zakúpili obuv. Naša asistentka osvety zdravia, Renáta Grondzárová, napomáhala pri zistení situácie v jednotlivých rodinách, spísaní zoznamu maloletých detí a samozrejme- veľkosti ich obuvi.

Pracovníčky Nadácie Pro Futura zakúpili na základe nášho zoznamu 14 párov topánok, ktoré sme 07. marca 2016 prevzali, aby sme ich mohli odovzdať maloletým deťom. Spolu s AOZ Renátou Grondzárovou k obuvi deťom pribalili aj sladkosti, ktoré nám taktiež poskytla Nadácia, a ktorým sa deti veľmi potešili.

Sme veľmi vďační, že aj takýmto spôsobom sa vieme spojiť a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Ďakujeme za veľmi dobrú spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity!

 

Spracovala: 

Lenka Bužová
Koordinátorka spádovej oblasti Snina