Projekt zdravé komunity je oficiálne uznaný Európskou komisiou

4.7.2016

Zdravé komunity v hodnotiacej správe Európskej komisie medzi efektívnymi programami v oblasti zdravia figurovali hneď dvakrát. Naša práca bola vyzdvihnutá v rámci medzinárodného projektu zdravotnej mediácie, Spoločne za lepšie zdravie (spolupráca Zdravých komunít s partnermi z Rumunska, Maďarska a Bulharska).

Správa sa Zdravým komunitám však venovala aj osobitne. Do správy sme boli vybraní najmä kvôli pozitívnym a časom overeným prínosom našej práce pre rómske komunity. Ako sa v správe píše: „Projekt bol založený na predošlých skúsenostiach, ktoré ukázali jeho pozitívny prínos. Zatiaľ čo v roku 2003 sa projekt realizovali v 11 osadách, v roku 2015 ich bolo už 254.“  Viac sa dočítate v priloženej správe, str. 30.

Komisia uskutočnila oficiálnu hodnotiacu analýzu národných stratégií na integráciu Rómov v 28 členských krajinách EU. V analýze hodnotila jednotlivé oblasti integrácie (zamestnanosť, bývanie, zdravie, atď.), vybrala efektívne a fungujúce programy a vydala správu o napĺňaní stratégií a odporúčania do budúceho obdobia.

Celú správu si môžete prečítať tu (po anglicky).