Prečo je asistent dôležitý

 • Pomáhajú najmä lekárom, starostom, školám pri práci lekárom pri práci s Rómami v problémových lokalitách, robia zdravotnú a sexuálnu osvetu, pozývajú na preventívne prehliadky a očkovania, marejú tlak alebo teplotu, pomáhajú pri útekoch mladých mamičiek z pôrodníc, či pri vybavovaní preukazov poistenca.

  Nesmú pacientov liečiť, stanovovať diagnózy ani predpisovať lieky. Vytvárajú premostenie pre prácu záchranárov najmä v osadách, kde chýbajú čísla domov, komunikujú komunikujú s operačným strediskom, vedia opísať zdravotný stav pacienta a zabraňujú zneužívaniu tiesňovej linky. 

  Výkonaná práca asistenta je každy mesiac hodnotená. 

  Ako vyzerá pracovný deň asistenta v teréne:

  • Ráno sa hlási svojmu koordinátorovi,  navštívi zdravotnícke zariadenie, kde vyzdvihne pozvánky od lekára, potom navštívi ďalšieho lekára, ktorému hlási v domácom prostredí namerané hodnoty krvného tlaku u pacientov. U ďalšieho lekára sa informuje o postupe vybavovania polohovateľnej postele pre pacienta.

  • Cestou do osady vyzdvihne lieky pre klienta, v osade odovzdá odkaz od lekára. Odmeria tlak klientom, alebo preobjedná pacienta na iný termín, navštívi mamičku, ktorej majú v ten deň prepustiť dieťa z nemocnice. Robí rehabilitačné cvičenia s ďalším klientom (po predchádzajúcom zaškolení rehabilitačnou sestrou – výhodné hlavne v zime).

  • Ide do školy dohodnúť termín besedy s mladšími žiakmi, konzultuje s učiteľkou tie rodiny, v ktorých je zdravotný problém (napr. vši).

  • Navštívi rodiny, kde požičia hrebeň matke, aby mohla vyčesať dieťaťu vši, alebo to urobí sám/sama.

  • Urobí potrebnú administratívu (výkaz práce), hlási sa koordinátorovi.

  •  V noci v prípade potreby ide ku klientovi ošetriť úraz a zavolať záchranku, koordinuje príchod sanitky do osád.