Pracovné stretnutia experta pre terén s AOZ a koordinátormi

6.4.2016
Expert pre terén Richard Koky na stretnutí s AOZ a KAOZ

V mesiaci Marec roku 2016  vykonal Expert pre terén NP zdravé komunity pracovné stretnutia s jednotlivými skupinami asistentov osvety zdravia a ich koordinátormi.

Pracovné stretnutia boli vykonané vo Vranove nad Topľou, Rimavskej Sobote a Chminianskych Jakubovanoch. Účelom týchto pracovných stretnutí bolo oboznámenie sa s dosiahnutými výsledkami práce asistentov osvety zdravia a ich koordinátorov, ich činnosťami v prvom štvrťroku kalendárneho roku a zistením jednotlivých potrieb v súvislosti s ich prácou v  teréne.

Expert pre terén Richard KOKY na týchto stretnutiach vyjadril spokojnosť s prácou asistentov osvety zdravia a ich koordinátorov, oboznámil ich s ďalšími úlohami v projekte Zdravé komunity a poprial veľa pracovných úspechov.

„Som veľmi rád, že sa takto môžeme stretnúť a vyhodnotiť našu prácu v teréne a vymeniť si vzájomné skúsenosti z práce v rómskych osadách.“ vyjadril sa Koky.