Pozvánka na prípravný workshop

2.12.2015
Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) vás dňa 10. decembra 2015 od 9.00 pozýva prípravný worshop k projektu Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách. Viac o projekte si môžete prečítať tu.
 
Workshop sa uskutoční v priestoroch Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) na Šafárikovom nám. 2 v Bratislave.
 
Pozvaní sú najmä koordinátori asistentov osvety zdravia z národného projektu Zdravé komunity, s pomocou ktorých vytvoríme na základe workshopu prípravné materiály pre ďalšie školenia.
 
Svoju účasť prosím nahláste do 8. decembra 2015 na emailovej adrese office@ppzzs.sk
 
Tešíme sa na Vašu účasť!
 
 
Tím PPZZS
 

"Projekt Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách bol podporený sumou 4.986,-EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách je posilnenie zraniteľných skupín"