POMÁHALI SME ZO VŠETKÝCH SÍL

2.2.2016

V komunitách po celom Slovensku sa udialo viacero smutných aj tragických udalostí, pri ktorých  vyhaslo niekoľko ľudských životov a pri ktorých sme okamžite aktívne poskytovali pomoc a podporu.

Dňa 17.12.2015 vznikol v obci Sačurov (okres Vranov nad Topľou) požiar, dôsledkom ktorého boli straty na ľudských životoch. Asistenti osvety zdravia spolu s koordinátorom Milanom Adamom boli na mieste medzi prvými a poskytli rodine pomoc zabezpečením oblečenia, potravín a hygienických potrieb, aj vo forme poradenstva.

Obdobná situácia sa stala začiatkom roka v Košiciach,  pri mestskej časti Luník IX, v časti Mašličkovo kde následkom požiaru vyhasli ďalšie životy. Naši asistenti boli na mieste a okamžite začali pomáhať rodinám postihnutých tragédiou. Expert pre terén Národného projektu Zdravé komunity - Richard Koky spolu so starostom mestskej časti Luník IX. a ďalšími členmi krízového štábu dohodli konkrétne kroky v snahe o zvýšenie spoločného úsilia  v súvislosti s humanitárnou pomocou v lokalite.

Asistenti osvety zdravia z lokality zisťovali potreby nešťastím postihnutých obyvateľov a v súvislosti s nepriaznivým mrazivým počasím aj celkový zdravotný stav ľudí ktorí žijú v časti Mašličkovo.  Podľa zistených potrieb zabezpečili a  adresne  odovzdali humanitárnu pomoc (materiálne vybavenie  -  najmä zimné ošatenie a prikrývky). Priamo na mieste pomáhalo zo  Zdravých komunít  11  asistentov, 2 koordinátori a Expert pre terén. Pre postihnutú lokalitu sme medzi našimi  zamestnancami zorganizovali finančnú zbierku a sumu  753 €  sme odovzdali  starostovi mestskej časti Luník IX. Tieto finančné prostriedky budú použité na nákup nevyhnutného  materiálneho  vybavenia.

Dňa 17. januára bol požiar v obci Šíd (okres Lučenec). Miestni asistenti osvety zdravia pod  vedením  koordinátorky Alžbety Íllešovej spojili sily a za pár dní vyzbierali najpotrebnejšie veci, ktoré rodina  zasiahnutá požiarom nevyhnutne potrebovala.

Vo večerných hodinách 21. januára vypukol požiar v osade Svinia. Naše asistentky osvety zdravia lokality Svinia ihneď začali požiarom postihnutým osobám  poskytovať potrebnú materiálnu, ale najmä ľudskú pomoc. V spolupráci so starostom obce sa koordinátorke Márii Nazarejovej podarilo zabezpečiť ubytovanie v miestnom komunitnom centre a tiež potrebné šatstvo, potraviny, prikrývky, nafukovacie matrace, hygienické potreby a ďalší potrebný materiál.

Posledný a najsmutnejší prípad sa stal 23. januára v lokalite Lomnička (okres Stará Ľubovňa), kde si požiar rodinného domu vyžiadal život troch maloletých  detí. Koordinátorka Anna Dunková spolu s asistentkami osvety zdravia okamžite poskytli pomoc rodine postihnutej tragédiou a ďalej spolupracujú so starostkou obce.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali, spolupracovali a podieľali sa na pomoci postihnutým rodinám a ich blízkym a veríme, že podobných udalostí bude ubúdať.

Sme  naďalej pripravení pomáhať priamo na mieste a byť k dispozícii všetkým, ktorí to potrebujú.

Tím Zdravé komunity