Podozrenie na výskyt Hepatitídy typu A v obci Iňačovce a dobre odvedená práca nášho asistenta

25.2.2016
Jozef Gurguľ, Iňačovce

Koncom januára 2016 sa potvrdil prvý prípad hepatitídy typu A u maloletého dievčaťa pochádzajúceho z obce Jastrabie pri Michalovciach, ktoré navštevuje školu v obci Iňačovce. MUDr. Ľudmila Brnová nás kontaktovala a na základe jej podnetu sa začala táto situácia riešiť spolu so starostom obce Iňačovce, pracovníkmi terénnej sociálnej práce a našim asistentom osvety zdravia- Jozefom Gurguľom. Hľadali sme najvhodnejšie riešenie, ktoré by umožnilo, aby mohli byť všetky deti navštevujúce základnú školu vyšetrené a aby sme predišli šíreniu tejto nebezpečnej choroby. 

Na základe odporúčania detskej lekárky sa pristúpilo k odoberaniu vzoriek moču maloletých detí počas celej inkubačnej doby, t.j. každých 10 dní priamo v lokalite. Zozbierané vzorky sa následne odniesli detskej lekárke, ktorá z nich zisťovala potvrdenie resp. nepotvrdenie hepatitídy typu A. Už po prvom odobratí vzoriek sa toto infekčné ochorenie nepotvrdilo- podľa slov pani doktorky deti už v minulosti prekonali hepatitídu, takže majú dostatočne posilnenú imunitu, aby sa už nenakazili.

Vzorky moču sa preventívne odoberali aj napriek tomuto zisteniu, až do konca inkubačnej doby (30 dní), aby sa úplne vylúčilo rozšíreniu tohto ochorenia. Veľmi by sme sa chceli poďakovať starostovi obce Ľubomírovi Mackovi a MUDr. Ľudmile Brnovej za poskytnutie skúmaviek na odber moču,  za ich ústretový prístup a veľmi dobrú spoluprácu s pracovníkmi TSP a s našim asistentom osvety zdravia pri riešení tohto problému.

 

Spracovala:

Lenka Bužová
Koordinátorka spádovej oblasti Snina