Počas Dňa Zeme sme upratovali v Jasove a Vtáčkovciach

17.4.2015
Upratovanie v obci Jasov
Foto: Rudolf Rusňák, Zdravé komunity

Zber odpadu pri bytovkách, ale aj čistenie okolo potoka. Asistenti osvety zdravia  Gréta Balogová z Vtáčkoviec a Roman Dzúrik, ktorý pôsobí v obci Jasov pri Košiciach, zoorganizovali veľkú brigádu. Cieľom bolo pomôcť vyčistiť obce, kde bývajú a pomáhajú miestnym Rómom. Čisté životné prostredie je jednou z najdôležitejších vecí pre zdravotnú prevenciu.

Na celú akciu v oboch obciach dohliadal koordinátor oboch asistentov osvety zdravia Rudolf Rusňák. Iniciatíva sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom aj v samosprávach, ktoré ju podporilo. Rómom poskytli potrebné pracovné nástroje a zabezpečili i kontajnery. Z Jasova aj Vtáčkoviec sa po upratovanú podarilo odviezť šešť veľkokapacitných kontajnerov  odpadu.

 "Asistentom  osvety zdravia patrí poďakovanie za túto činnosť i za spoluprácu so starostami obcí," pochválili ich koordinátor košickej oblasti Rudolf Rusňák.