Osvetové aktivity pre deti v Stropkove

28.4.2016
Iveta Goroľová pri práci s deťmi

Naša šikovná asistentka osvety zdravia pre lokalitu Stropkov, Iveta Goroľová, v spolupráci s komunitným centrom arcidiecéznej charity v Stropkove zorganizovala zábavné a náučné aktivity pre deti. 

Osvetové aktivity sa realizovali v priestoroch komunitneho centra dvakrát. Asistentka spolupracovala s pracovníkom arcidiecéznej charity, Aladárom, a venovali sa deťom, ktoré ma tento pracovník na starosti, v rámci ich voľnočasových aktivít. 

Témou prvej aktivity bola prvá pomoc, ktorú AOZ prezentovala na figuríne a predstavila deťom správne použitie dezinfekčných roztokov a obväzov. Témou druhej prednášky bola osobná a dentálna hygiena. Asistentka v komunitnom centre umiestnila aj nástenky, kde sú všetky prezentované informácie verejne dostupné.

Deti dostali aj tématické materiály na vymaľovávanie. Táto aktivita bola pre ne príjemným spestrením- deti boli aktívne a mali veľa otázok. V týchto aktivitách budú naši asistenti učite pokračovať.

Ďakujeme za skvelú prácu!

Zdroj informácií:

Mgr. Tomáš Sivák
Koordinátor AOZ pre oblasťSvidník