Oslavy svetového dňa Rómov v Pavlovciach nad Uhom

20.4.2016
"Altánok zdravia" v Pavlovciach nad Uhom

Zdravé komunity sa prezentovali pri príležitosti Svetového dňa Rómov aj v Pavlovciach nad Uhom.

Asistentky osvety zdravia Magdaléna Beláková a Lucia Vargová spolu s ich koordinátorom Zoltánom Batkom pripravili v rámci osláv v Pavlovciach „Altánok zdravia“, v ktorom prezentovali prácu Zdravých komunít. Návštevníci osláv mali možnosť odmerať si krvný tlak, využiť naše poradenstvo, či sa občerstviť vitamínovým nápojom.

V tvorivej dielni mali deti možnosť nacvičiť si ako pomôcť chorému človeku aj kresliť obrázky na tému zdravia, za ktoré boli usporiadateľmi odmenení.

Asistenti a koordinátori v tejto oblasti pomohli organizátorovi podujatia aj pri príprave celého tohoto krásneho podujatia. 

Ďakujeme za túto výbornú akciu!