Oficiálne vyjadrenie riaditeľa Zdravých komunít, n.o. k súčasnej situácii

26.5.2016
Vedenie Zdravé komunity, n.o. pri prezentácii na pôde Zastúpenia Európskej komisie, foto: Rudolf Sivý

Vážení kolegovia, priatelia a partneri,

vzhľadom na mimoriadne vážnu situáciu ohľadne meškajúcich miezd (za mesiace marec a apríl 2016) našich zamestnancov si dovoľujem osloviť Vás týmto otvoreným listom. 

Projektový zámer Národného projektu Zdravé komunity 2A (zdroj nášho financovania) bol schválený dňa 27.8.2015 komisiou pri Ministerstve vnútra SR pre Operačný program Ľudské zdroje pre Prioritné osi 5 a 6 vo výške 12 800 695,32 €. Projekt je výnimočný, úspešný a akceptovaný vďaka všetkým, ktorý do neho vložili svoj um, srdce, nasadenie a ľudskosť.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako prijímateľ, partner a garant projektu deklaruje okamžitú pripravenosť uvoľniť potrebné finančné prostriedky na prefinancovanie miezd zamestnancom neziskovej organizácie Zdravé komunity, n.o. (zriadenej MZ SR a PPZZS) ihneď ako dostane potvrdenie o oprávnenosti výdavkov zo strany Európskej komisie. Európska komisia podľa našich informácií finalizuje predmetné stanovisko, preto verím, že výplata miezd bude otázkou hodín.

Súčasne chcem poďakovať všetkým našim zamestnancom a vyzdvihnúť ich vysokú morálku a výnimočné pracovné nasadenie, pretože si aj v tejto veľmi ťažkej situácii poctivo plnia svoje úlohy. 

 

Michal Kubo
Riaditeľ 
Zdravé komunity, n.o.