NMŠ: Rómovia vo verejných politikách

5.11.2014
Opatrenia štátu v rómskej oblasti hodnotila aj Zuzana Pálošová
REPROFOTO: Zdravé komunity

Nadácia Milana Šimečku koncom minulého roka tradične bilancovala a hodnotila kroky, ktoré v oblasti rómskej problematiky uskutočnil vládny kabinet Roberta Fica počas svojho druhého roku pôsobenia. 

V odpočte s názvom Rómovia vo verejných politikách udelili experti na jednotlivé oblasti, ktoré sa priamo dotýajú aj riešeniu problémov s marginalizovanými rómskymi komunity, vláde priemernú známku 3,54.
Kroky vlády hodnotilo formou odbornej ankety 41 respondentov z radov expertov, verejných činiteľov, rómskych i nerómskych aktivistov. 

Štátne opatrenia v oblasti zdravia komentovala koordiatorka Národného projektu Zdravé komunuty Zuzana Pálošová.

 

Autor: red


Nadácia Milana Šimečku - Rómovia vo verejných politikách