Napíšte nám

Kontaktné údaje:

Zdravé komunity n.o.
Ferienčíkova 20,
811 08 Bratislava
Email:
info(a)zdravekomunity.sk
Kontakt pre média: 
Ľuba Riapošová
luba.riaposova(a)zdravekomunity.sk

 

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
Kontakt: Helena Werle, helena.werle(a)zdravekomunity.sk,

 

V prípade záujmu vám radi poskytneme bližšie informácie spôsobom upraveným zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení ďalších predpisov (ďalej len zákon). Znenie zákona je prístupné napríklad na www.slov-lex.sk. Žiadosť je možné podať rôznymi spôsobmi – osobne, písomne na korešpondenčnú adresu našej neziskovej organizácie alebo emailom na info@zdravekomunity.sk Poskytnutie informácie je bezodplatné.

Napíšte nám