Na konferenciu Svetovej banky prišli aj Zdravé komunity

1.7.2015
Richard Koky po diskusii v Košiciach.
Foto: Lenka Bužová, Zdravé komunity

Zdravé komunity sa minulý týždeň zúčasnili na konferencii, ktorú v Košiciach organizovala Svetová banka a Európska komisia. Na podujatí s názvom Zlepšenie životných podmienok Rómov na miestnej úrovni sa predstavila aj rovnomenná príručka o príkladoch dobrej praxe pri integrácií segregovaných rómskych komunít na Slovensku.

„Veľmi ma potešilo, že viacerí starostovia obcí a neziskových organizácií vnímajú projekt Zdravé komunity pozitívne, prácu asistentov osvety zdravia poznajú a pochvaľujú ich,“ uviedla Lenka Bužová, koordinátorka Národnom projekte Zdravé komunity za oblasť Snina. 

Spolu s ňou prišiel do Košíc aj Richard Koky, expert pre terén v Zdravých komunitách. Do diskusie sa počas konferencie zapojili zástupcovia neziskového sektora, úradu rómskeho splnomocnenca a niektorých samospráv ako napríklad Vladimíra Ledeckého zo Spišského Hrhova.

Vystúpili tiež  Kosuke Anan, predstaviteľ Svetovej banky a Martin Orth z Generálneho riaditeľstva  pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Európskej komisie. 

 
 

 

Autor: red
Foto: Lenka Bužová