Medzinárodný projekt, na ktorom spolupracujeme, získal ocenenie

11.11.2016

Medzinárodný projekt "Spoločne za lepšie zdravie“, na ktorom spolupracujeme, získal včera v Bruseli významné ocenenie.

Projekt sa realizuje v štyroch krajinách – Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Slovensko, v ktorých pôsobia asistenti osvety zdravia (v zahraničí mediátori zdravia). Vďaka projektu máme možnosť zdieľať naše skúsenosti a zároveň inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe zo zahraničia.

Projekt sa stal celkovým víťazom Health Collaborations Awards 2016 (Ocenenie spolupráce na zdraví).

Ocenenie organizovali a udeľovali Európske fórum pacientov a Európska asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (EFPIA). Zmyslom tohto ocenenia je zdieľať funkčné a osvedčené postupy v oblasti spolupráce viacerých partnerov, ktoré využívajú pacienti a systémy zdravotnej starostlivosti.

Podľa našich informácii, na porotu veľmi zapôsobili spôsob a intenzita našej spolupráce (napr. 3x ročne videokonferencia, raz ročne návšteva terénu v danej krajine) a množstvo práce v teréne, ktorú robíme, so zapojením ľudí zo samotných rómskych komunít.

Z oficiálneho komuniké organizátora: „Víťaz Ocenenia – Health Collaboration Award 2016 – Projekt Together for Better Health/ Spoločne za lepšie zdravie získal ocenenie za adresné riešenia pre potreby v oblasti zdravia rómskych komunít v celej východnej Európe "

Andrew Powrie - Smith, riaditeľ komunikácie a organizátor summitu Spolupráce na zdraví odovzdal ocenenie so slovami: „Hi Paul, prosím odovzdajte gratuláciu všetkým kolegom a partnerom, je to skutočne inšpirujúci projekt.“

Toto ocenenie, je dôkazom našej spolupráce s domácimi aj zahraničnými partnermi, s ktorými spoločne pracujeme a zdieľame skúsenosti, konkrétne: 
- OvidiuRO (Rumunsko)
- Národná sieť mediátorov zdravia (Bulharsko)
- Partners Hungary Foundation (HUN
- Európska Aliancia pre verejné zdravie (EPHA - Brussel)
- Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (Slovensko)
- Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (Slovensko)

My sa pridávame, gratulujeme všetkým partnerom a sme radi, že sme aj my mohli k tomuto úspechu prispieť.