Materiálna pomoc nevyliečiteľne chorým deťom

26.7.2016
Jedna zo štyroch rodín, ktorým bola poskytnutá materiálna pomoc

Náš koordinátor, Július Rusnák hovorí, že akokoľvek vznešená myšlienka je márna bez ľudí, ktorí ju pretavia do praxe.

V projekte Zdravé komunity sú týmito ľuďmi asistenti osvety zdravia. Bez nich, by naše snahy o individuálnu pomoc vo vylúčených komunitách ostali len pri myšlienkach. Oni sú tí, ktorí sa každodenne stretávajú s ťažkými  prípadmi ochorení či  zanedbania spôsobených biedou a sociálnym vylúčením. Tieto prípady cielene vyhľadávajú a poskytujú intervencie v prospech klienta a jeho rodiny. Dennodenné riešenie prípadov klientov kladie vysoké nároky na ich osobu, tak po odbornej, ale aj duševnej stránke. 

Obzvlášť náročné prípady sú tie, v ktorých sú našimi klientmi nevyliečiteľne choré deti. S takými prípadmi sa pri svojej práci stretli aj asistenti Roman Dzurik z Jasova a Soňa Bajúszová z Medzeva. Ich detskí klienti trpia ochoreniami, ktoré sú nevyliečiteľné, preto svoje intervencie smerujú aspoň k odľahčeniu rodiny a k skvalitneniu života detí. S pomocou svojho koordinátora a Nadácie Pontis sa podarilo poskytnúť materiálnu pomoc v hodnote 1200EUR (plienky a drogéria, lieky, pec na tuhé palivo) hneď štyrom rodinám týchto detí.

Týmto sa chceme poďakovať nadácii Pontis za nadštandardnú spoluprácu, empatiu a ochotu pomáhať.

 

Spracoval,

Július Rusnák
Koordinátor AOZ v oblasti Rožňava