ĽUDIA, PRÍBEHY, ZDRAVIE.... Predstavujeme asistentov osvety zdravia (7.-9. časť)

12.11.2016
AOZ na konferencii Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín

Predstavujeme vám ľudí, ktorí sa denno-denne obetavo starajú o zdravie tých druhých. V nasledujúcom období Vám prinesieme profily asistentov osvety zdravia, pre ktorých je ich práca zároveň ich životným poslaním.

 

Renáta, Jánovce: Moja práca je aj mojím životným poslaním

Pochádzam z rómskej komunity v časti Machalovce. Na pracovnej pozícii asistentky osvety zdravia pracujem od 07.10.2013 nepretržite až do súčasnosti. Keď sa mi naskytla možnosť pracovať na plný pracovný úväzok v oblasti zdravia pre obyvateľov rómskej komunity v mojom bydlisku, s veľkou radosťou som túto možnosť využila. Moja práca je aj mojím životným poslaním, venujem sa prevažne prevencii a osvete zdravia pre všetkých obyvateľov rómskej komunity v Machalovciach.. Počas môjho pôsobenia v práci asistentky osvety zdravia som asistovala pri pôrode mladej rómskej matky. Pôrod prebehol bez komplikácii a dieťa sa narodilo zdravé. Tento pracovný úspech vo mne zanechal veľmi dobrý pocit a motivoval pre ďalšiu prácu v oblasti zdravia pre vylúčenú rómsku komunitu.   

 

Angelika, Sečovce:  Za svoj najväčší úspech považujem to, že som zachránila život

Na pozícii AOZ pracujem od roku 2013. Pred prácou asistentky osvety zdravia som nepracovala, bola som nezamestnaná. Pracovať s komunitou som sa rozhodla preto, lebo chcem viesť Rómov k tomu, aby sa lepšie starali o svoje zdravie a tak si skvalitnili život.
Za svoj najväčší úspech považujem to, že som zachránila život osobe, ktorá sa viac krát pokúšala o samovraždu. A to viacerými sedeniami, dohováraním, motiváciou k stanoveniu si cieľov. Klientke som upevnila vzťahy s rodinou, ktorá ju odsudzovala. Mne dodala táto práca sebavedomie, pokoru, skromnosť, vzdelanosť a cennú skúsenosť.
Spolupracujem so zdravotným strediskom v Sečovciach, kde sa nachádzajú obvodní lekári pre dospelých a pediatri.                                                

Spolupracujem s Nemocnicou a RÚVZ v Trebišove pri riešení infekčných ochorení, ktoré sa v lokalite vyskytujú často. Som rada, že mam túto prácu a môžem tak pomáhať ľudom.
 

Iveta, Spišský Štiavnik: Snažím sa problémy riešiť s chladnou hlavou a k ľudom pristupujem vždy priateľsky. Nesľubujem im to čo nemôžem splniť, učím ich zodpovednosti.

Pred nástupom do Zdravých komunít som pracovala som ako komunitný pracovník zdravotnej výchovy RÚVZ Poprad a od roku 2007 pôsobím v projekte Zdravé komunity. Pre túto prácu som sa rozhodla, lebo som chcela pomáhať svojej komunite, aby sa lepšie starali o svoje zdravie a o zdravie svojich detí. Na základe školení, ktoré som absolvovala vďaka tejto práci, som si rozšírila svoje vedomosti. Tie som následne využila v teréne- naučila som sa pracovať s ľuďmi a riešiť rôzne situácie.

Som živiteľom rodiny, keďže môj manžel je invalidný dôchodca. Výpadok príjmu bol pre mňa veľmi ťažký, lebo banky mi každý týždeň zasielali upomienky, ktoré boli spoplatnené. Hrozila mi exekúcia- chceli ma odpojiť od elektriny a vody a nemala som na základné potraviny ani na hygienu. Oneskorené výplaty na môj účet prišli, avšak vzápätí si ich banka stiahla aj s úrokmi, takže bojujem naďalej s prežitím a obávam sa či príde výplata načas, aby som nemusela banke splácať úroky za omeškanie. Na elektrinu a vodu sa mi skladali moje dospelé deti, ktoré majú takisto rodiny. Najhoršie bolo čakanie a bezmocnosť.

Vďaka tejto práci som nadviazala spoluprácu s rôznymi lekármi ako- pediatrami, všeobecnými lekármi, špecialistami, nemocnicami, ale aj so školami, či starostami obcí. Túto prácu beriem ako poslanie, staviam sa k nej zodpovedne i keď neraz som čelila veľmi ťažkým situáciám. Snažím sa problémy riešiť s chladnou hlavou a k ľudom pristupujem vždy priateľsky. Nesľubujem im to čo nemôžem splniť, učím ich zodpovednosti.

Po 11- ročnom úsilí v mojej práci sa mi podarilo, že ľudia začali dbať o svoje zdravie a zdravie detí. Zúčastňujú sa pravidelných očkovaní detí a preventívnych prehliadok detí aj dospelých, navštevujú detské poradne. Veľkým zlomom je, že prudko klesli úteky žien z pôrodnice, tehotné ženy pravidelne navštevujú poradne, nezanedbávajú sa preventívne prehliadky žien. Vďaka tomu, že sa starajú o seba lepšie, sa predišlo vážnym ochoreniam. V osade sa stále vyskytujú infekčné ochorenia, ale nie v takej miere, ako tomu bolo predtým. To, že sa situácia v osade  zlepšuje, lekári prikladajú k mojim zásluhám.