ĽUDIA, PRÍBEHY, ZDRAVIE.... Predstavujeme asistentov osvety zdravia (25.- 27. časť)

7.12.2016
AOZ na školení o prvej pomoci

ĽUDIA, PRÍBEHY, ZDRAVIE.... Predstavujeme asistentov osvety zdravia (25.- 27. časť)

Predstavujeme vám ľudí, ktorí sa denno-denne obetavo starajú o zdravie tých druhých. V nasledujúcom období Vám prinesieme profily asistentov osvety zdravia, pre ktorých je ich práca zároveň ich životným poslaním.

 

Lenka, Svidník a okolie:  Aj keď mu už lekári nedávali veľkú šancu, chlapec stále žije a cítila som, že sa tešil keď som chodila k ním domov

Volám sa Lenka a pracujem v lokalitách Svidník a okolie. Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu milosrdného Samaritána vo Svidníku. Bola som rada, že hneď po maturite som dostala prácu vo svojom odbore v zariadení pre seniorov, kde som pomáhala starším ľudom- najmä ľuďom z majority.

Od 14.09.2015 som asistentkou osvety zdravia v obci Kružlová. Po nástupe do tejto práce sa na mňa s dôverou obracali moji klienti. Začala som pravidelne polohovať mladého chlapca, ktorý je po detskej mozgovej obrne. Aj keď mu už lekári nedávali veľkú šancu chlapec stále žije a cítila som, že sa tešil keď som chodila k ním domov a venovala som sa mu. V rámci osvetovej činnosti som sa zameriavala hlavne na osvetu v materskej a základnej škole. Baví ma pracovať s deťmi.  Vyskúšali sme si spoločne poskytovanie prvej pomoci, hovorili sme o dôležitých telefónnych číslach 112, 150 155, a 158. V čase, keď mojim kolegom a kolegyniam meškali výplaty som bola dlhodobo práceneschopná nakoľko mám rizikové tehotenstvo. Po narodení dieťaťa nastúpim na materskú dovolenku a po nej by som sa veľmi rada vrátila späť do svojej práce.

 

Gejza, Zbudské Dlhé: Nepopieram, že som prácu prijal aj kvôli dlhom a exekúciám, ktoré som mal a ktoré som si tak postupne mohol vyriešiť

Bývam v lokalite Zbudské Dlhé a na pozícii AOZ pracujem od mája 2014.

Predtým som opatroval svoju matku, avšak keď som dostal ponuku pracovať ako AOZ, moju matku doopatrovala moja manželka. Nepopieram, že som prácu prijal aj kvôli dlhom a exekúciám, ktoré som mal a ktoré som si tak postupne mohol vyriešiť. Práce s komunitou som sa síce obával, ale zlá finančná situácia ma k tomu donútila.

Videl som problémy vo všetkom. Od prijatia komunitou, ako asistenta osvety zdravia, až po administratívu. Každý druhý týždeň som žiadal o výpoveď, pretože som bol presvedčený, že to nezvládnem. Avšak po čase, keď som videl, že v tom nie som sám, že je tu ktosi kto mi pomôže, vysvetlí a pôjde so mnou kde treba, začal som byť pokojnejší, pomaly som napredoval a získaval si aj dôveru klientov. Aj keď bývam odjakživa v komunite, kde ma poznajú, je ťažké ich niekedy o niečom presvedčiť, či dokonca im niečo vnucovať. Avšak postupne, pomaly, sa to dalo celkom dobre zvládnuť. Klienti ma vyhľadávajú doma dokonca aj cez víkendy.

Najväčším úspechom pre mňa je, skutočnosť, že sme partnermi, pretože ak príde rýchla zdravotná služba, tá si žiada asistenta osvety zdravia. Vedia, že budem maximálne nápomocný. Tiež veľmi dobre spolupracujem s lekármi pri povinnom očkovaní a preventívnych prehliadkach. V mojej práci mi tiež pomáha aj starosta obce, ktorý často navštevuje našu komunitu.

Touto prácou som získal sebadôveru a istotu v to, čo robím. Získal som potrebné zručnosti, ktoré k svojej práci potrebujem a tiež poznatky o jednotlivých chorobách a prevencii. O tieto poznatky sa delím so svojimi klientmi, aby aj oni sami vedeli, ako si pomôcť a čo robiť, ak dôjde k nejakému zdravotnému problému.

Táto práca si vyžaduje, aby človek počúval toho druhého a vedel sa vcítiť do situácie iných. Čo je pre mňa veľmi dôležité je zodpovednosť za deti. Tú som asi najviac pocítil, keď raz sa jeden malý chlapček ocitol pod kolesami auta. Nemohli ho odtiaľ vytiahnuť, no keď sa to podarilo, bol na jeho tváričku strašný pohľad. Privolal som RZS ale sám som bol ako bez duše a veľmi som sa bál.  Myslím, že je veľmi dôležité v tejto práci zachovať si vždy chladnú hlavu a byť tým, ktorý toho druhého človeka dokáže aspoň upokojiť, či povedať mu, že všetko bude dobré.

 

Dáša, Banské : Aj keď mám ukončené gymnázium bolo veľmi ťažké nájsť si nejakú prácu, pretože som Rómka

Pochádzam z lokality Banské, kde pracujem na pozícii asistentky osvety zdravia od 7.10.2013.

Pred týmto zamestnaním som pracovala ako robotníčka v miestnom závode. Aj keď mám ukončené gymnázium, bolo veľmi ťažké nájsť si nejakú prácu, pretože som Rómka.

Pre prácu asistentky osvety zdravia som sa rozhodla okamžite, pretože táto pracovná príležitosť bola pre mňa jedinečná a videla som v nej zmysel.

Bývam priamo v komunite a vidím aké problémy a zdravotné ťažkosti sužujú našich ľudí. Preto som veľmi rada, že pracujem na tejto pozícii a môžem takouto formou pomáhať ľudom okolo seba.

Za najväčší dôkaz dôvery považujem to, že sa mi klienti dokážu zveriť so svojimi problémami.  

Staršia 78 ročná pani sa mi zverila zo svojimi zdravotnými  ťažkosťami, ktoré má a ktoré jej strpčovali život. Táto pani vo vysokom veku mala veľmi vážne zdravotné aj  finančné problémy. Nemala kde bývať a pomaly ani čo jesť. V zime nemala čím kúriť, pretože financie jej nedovoľovali zabezpečiť si drevo, z čoho vyplývali aj jej vážne zdravotné problémy. Po tomto zistení som jej okamžite začala vybavovať  umiestnenie do domu sociálnych služieb pre seniorov. Tento proces bol veľmi zdĺhavý a náročný, ale napokon sa to podarilo. Bola som veľmi rada a spokojná, že táto pani už nemusí mať strach pred zimou a hladom.

Človek sa niekedy nevyhne problémom, aj keď pracuje. Tak to bolo aj v mojom prípade, kedy sme pracovali bez výplat. Výpadok príjmu som pociťovala ťažko, pretože môj manžel je nezamestnaný a moja výplata bola jediným zdrojom nášho príjmu. Ale s pomocou rodiny sme to zvládli a  neubralo to ani na intenzite pri mojej práci. Vidím v nej zmysel a pokroky, ktoré sú hlavne u detí. Táto práca ma napĺňa spokojnosťou.