ĽUDIA, PRÍBEHY, ZDRAVIE.... Predstavujeme asistentov osvety zdravia (22.- 24. časť)

1.12.2016
Výsledky práce AOZ a KAOZ v papierovej podobe

Predstavujeme vám ľudí, ktorí sa denno-denne obetavo starajú o zdravie tých druhých. V nasledujúcom období Vám prinesieme profily asistentov osvety zdravia, pre ktorých je ich práca zároveň ich životným poslaním.

 

Zdena, Rakúsy : Doba bez výplaty bola veľmi ťažká,  každodenné telefonáty z bánk boli pre mňa nepríjemné. Nikdy predtým som problém so splácaním úveru nemala.

Žijem v osade Rakúsy kde žije približne 3000 Rómov. Do projektu som nastúpila v októbri roku 2013 ako asistentka osvety zdravia a zotrvala som v ňom až doteraz. Skúsenosť s  touto prácou som však už mala od roku 2002 ako komunitný pracovník zdravotnej výchovy RÚVZ Poprad. Táto práca je mojím poslaním, možnosť pomôcť ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, je pre mňa životným krédom.  Počas môjho pôsobenia  ako asistentky osvety zdravia sa zaočkovanosť detí zvýšila takmer na 100%. Podarilo sa mi vybaviť polohovateľnú posteľ pre ležiaceho klienta a invalidný vozík.

Doba bez výplaty bola veľmi ťažká,  každodenné telefonáty z bánk boli pre mňa nepríjemné. Nikdy predtým som problém so splácaním úveru nemala. Peniaze sú veľmi potrebné pre život človeka ale nesmieme zabúdať na to, že je niečo hodnotnejšie, drahšie bez čoho by sme nemohli existovať a tým je naše zdravie.

 

Silvia, Tornaľa: Nenávisť medzi majoritou a rómskou komunitou sa bohužiaľ stále zvyšuje a tomuto by sme mali zabrániť aj my našou kvalitnou prácou, ktorá je síce zameraná na Rómov, ale pomáha zároveň  celej spoločnosti.

Pochádzam z lokality Tornaľa. Na pozícií AOZ pracujem od 14.09.2015. Mám ukončenú SOU, odbor servírka. Roky som pracovala ako expedítor vo fotoslužbe. Potom som pracovala ako koordinátorka aktivačných prác. Pre prácu s komunitou som sa rozhodla preto, lebo je veľmi málo ľudí, ktorí s Rómami chcú pracovať. Viem sa vžiť do ich problémov a myslím si, že táto práca je pre mňa tá pravá. Trápia ma problémy Rómov a preto sa im snažím zo všetkých síl pomôcť.

Vybudovala som si veľmi dobrú spoluprácu s pediatrami a taktiež s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, s ktorými denno-denne riešime problémy našich klientov. Dve rodiny dostali vďaka mne a môjmu bývalému koordinátorovi, Júliusovi Rusnákovi, hygienický balík v hodnote 500 euro. Pri tejto práci som odhalila problémy, o ktorých sa mi ani nesnívalo. Ako napr. veľmi zlá finančná situácia rodín, ich životná úroveň. Spoločnosť im nie vždy dovoľuje, aby sa Rómovia presadili.

Obdobie kedy meškali výplaty bolo pre mňa veľmi ťažké, pretože každý, kto je zamestnaný, čaká na svoju mzdu za odrobenú prácu. Žiť v neistote je ťažké. Pevne verím, že takéto situácie sa už nebudú opakovať. Prácu AOZ sa snažím vykonávať čo najlepšie, pretože tento projekt je výborne postavený pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Je mi ľúto, že projekt, ktorý roky funguje má problémy a musí bojovať s byrokraciou. Nenávisť medzi majoritou a Rómskou komunitou sa bohužiaľ stále zvyšuje a tomuto by sme mali zabrániť aj my našou kvalitnou prácou, ktorá je síce zameraná na Rómov, ale pomáha zároveň celej spoločnosti.

 

Daniela, Giraltovce: Najhorší bol časový  úsek,  keď som nedostala výplatu, ktorá meškala skoro 3 mesiace. Bolo to veľmi ťažké obdobie  a ani dnes som sa z toho ešte finančné nepozbierala

Volám sa Daniela. Pochádzam z lokality Giraltovce a na pozícii AOZ pracujem od 14.10.2013. Mám ukončené SOU Obchodné Prešov, predtým som pracovala ako operátorka výroby.  Vydala som sa za Róma a žijem s ním v komunite. Spolu vychovávame naše 2 deti. Komunitu vnímam ako svoju rodinu, ktorej treba pomôcť. Mojimi najväčšími úspechmi bolo vybavenie výmeny kolenného kĺbu, od počiatočných konzultácii až po samotnú operáciu. Vďaka mojej vnímavosti som zachránila malé dievčatko, kde sa na môj podnet urobilo kompletné vyšetrenie. Následne sa zistilo, že ma pomalý rastový a vyvíjajúci sa hormón.  Kvôli tomu, že pracujem v komunite a ľudia ma rešpektujú, je tu 100% zaočkovanosť. Pomoc pri vybavovaní invalidných dôchodkov, polohovateľných postelí, invalidných vozíkov a mnoho mnoho ďalších vecí, sa už stala akoby bežnou súčasťou našej práce. Zbraňujeme tiež šíreniu infekčných ochorení, pretože dokážme včas zasiahnúť. Zaoberáme sa však aj osvetou. Máme za sebou množstvo prednášok pre detí a dorast v školách, na ktorých spolupracujeme aj s lekármi.

Mne osobne táto práca dala  veľa. Množstvo skúseností, školení, vedomostí a najmä dobrý pocit, že môžem pomáhať ľuďom. Sama som totiž vyrastala v detskom domove a viem aké to je keď, človeku nemá kto pomôcť, poradiť,  vysvetliť.

Najhorší bol časový  úsek,  keď som nedostala výplatu, ktorá meškala skoro 3 mesiace. Bolo to veľmi ťažké obdobie  a ani dnes som sa z toho ešte finančné nepozbierala.  Je tak najmä preto, že u mňa nastalo exekučné konanie. Dohodli sme si splátky a snažím sa to splácať včas a podľa dohodnutého splátkového kalendára.

Vďaka tejto práci som nadobudla skúsenosti nielen v oblasti zdravotníctva, ale aj v oblasti sociálnej. A tieto skúsenosti odovzdávam obyvateľom v komunite. Úzko spolupracujem s lekármi všetkých odvetí, s  MŠ, ZŠ, RUVZ, poisťovňami, či inými inštitúciami, či úradmi.