ĽUDIA, PRÍBEHY, ZDRAVIE.... Predstavujeme asistentov osvety zdravia (19.- 21. časť)

30.11.2016
Životné podmienky v marginalizovaných rómskych komunitách

Predstavujeme vám ľudí, ktorí sa denno-denne obetavo starajú o zdravie tých druhých. V nasledujúcom období Vám prinesieme profily asistentov osvety zdravia, pre ktorých je ich práca zároveň ich životným poslaním.

 

Valéria, Beliná: Klienti sa na mňa môžu spoľahnúť a preto si ma tiež zvolili do obecného zastupiteľstva ako poslankyňu

Som z lokality Beliná a prácu AOZ som začala vykonávať v roku 2014.

Nemohla som dokončiť učňovku, takže mám iba základnú školu. Pracovala som ako robotníčka v automobilovom priemysle a kým so nastúpila ako asistentka zdravotnej osvety,  bola som koordinátorkou aktivačných pracovníkov.  Pre túto prácu som sa rozhodla, pretože patrím tiež ku komunite a chcela som s ňou a pre ňu pracovať.  Veľmi dobre som vnímala problémy, o ktoré sa nikto nestaral,  videla som deti, ktoré vyrastajú doslova na ulici. Vždy som im pomáhala ako som len mohla, či už darovaním odevov, pri rečovej bariére alebo len tým, že som si našla čas na ich vypočutie.  Chcela som túto prácu vykonávať tiež preto, aby som im vedela poskytnúť kvalitnejšiu pomoc.

Úspechy, ktoré som dosiahla nie sú len moje ale aj sú to úspechy aj samotných klientov. Ako povinné očkovanie detí, preventívne prehliadky, pochopenie rodičov aké dôležité je zdravie, pomoc pri poskytnutí záchrany života. Ale pre mňa osobne je najviac skutočnosť, že ma prijali, akceptujú ma a počúvajú, pretože vedia, že sa na mňa môžu spoľahnúť. Táto práca mi dala určité vzdelanie, užitočný pocit a nádej na lepšiu budúcnosť.

Počas meškania výplat bolo veľmi ťažké obdobie. Žili sme s manželovej výplaty veľmi skromne. Vypožičala som si peniaze v nádeji, že výplaty určite raz budú.

Ako AOZ som si vybudovala vzťahy s lekármi, ZŠ, MŠ, a TSP pracovníčkami. Klienti sa na mňa môžu spoľahnúť a preto si ma tiež zvolili do obecného zastupiteľstva ako poslankyňu.

 

Kvetoslava, Nižný Hrabovec: Klienti sa mi často zdôverujú aj s tými najchúlostivejšími problémami, pretože mi veria a to je pre mňa odmenou. Najviac si cením ich dôveru vo mňa a nemienim ich sklamať

 

Pochádzam z  lokality Nižný Hrabovec. Na pozícii asistentky osvety zdravia pracujem od  7.5.2015. Predchádzajúce pracovné skúsenosti boli úplne iného charakteru a pozícia asistentky osvety zdravia bola pre mňa výzvou a zároveň aj obavou, ako ma príjmu ľudia v tejto pozícii. Sama som Rómka a žijem v obci Nižný Hrabovec už veľmi dlho. Poznám všetkých svojich klientov, viem v akom sú stave, aké problémy ich trápia a čo potrebujú. Mám s nimi vytvorený veľmi dobrý vzťah. Potrebujú moju pomoc v rôznych oblastiach života, potrebujú tiež ale veľkú pozornosť. Túto prácu mám veľmi rada, napĺňa ma a myslím si, že práve v tejto práci som na správnom mieste.

Mojím úspechom okrem toho, čo asi dosiahla väčšina z nás ako plná zaočkovanosť detí, vybavenie zdravotných pomôcok (invalidných vozíkov), pomoc pri vybavení ZŤP preukazov, opatrovateľských príspevkov, veľmi dobrá spolupráca s riaditeľom školy a úradmi je najväčšou odmenou to, že moji klienti sú so mnou spokojní, ďakujú mi za pomoc  a naďalej ma oslovujú a dôverujú mi. Táto práca ma naučila byť empatickou a komunikatívnou osobou, vážiť si a rešpektovať klientov, vedieť vypočuť si ich problémy. Klienti sa často zdôverujú aj s tými najchúlostivejšími problémami, pretože mi veria a to je pre mňa odmenou. Najviac si cením ich dôveru vo mňa a ja ich nemienim sklamať.

Výpadok príjmu som riešila pôžičkami od príbuzných, aby som dokázala uhradiť tie najakútnejšie splátky tak, aby neboli vysoké úroky z omeškania. Situácia bola zo dňa na deň ťažšia, avšak snažila som sa aj naďalej vykonávať svoju prácu tak, aby moje problémy klienti nijako nepocítili.

 

Erika, Rožňava a okolie: Keď sme nemali výplaty, musela som si zobrať z banky úver

Pochádzam z lokality Rožňava a okolie. Na pozícii AOZ pracujem od 07.05.2015. Mám ukončené stredoškolské štúdium a predtým som pracovala v zahraničí v rôznych firmách ako koordinátorka a následne som nastúpila na materskú dovolenku. Pre túto prácu som sa rozhodla hneď, ako som zistila, že je to práca s ľuďmi, s ľuďmi z mojej komunity.

Počas mojej práce sa mi už podarilo vybaviť polohovateľnú posteľ pre 23 ročného chlapca, ktorý je ležiaci od svojich 15-tich rokov, invalidný vozík pre bezdomovca, ktorý prišiel o nohu. Tiež som zistila výskyt TBC v lokalite, situácia sa následne riešila. Podieľala som sa aj na eliminácii výskytu žltačky v komunite. Táto práca mi dala veľa nových skúseností, iný pohľad na ľudí v núdzi, nové kontakty.

Keď sme nemali výplaty, musela som si zobrať z banky úver.

Počas pôsobenia na pozícii AOZ som si vybudovala výborné vzťahy s detskými lekármi, pracovníkmi KC, ADOS, nadviazala som spoluprácu so sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou s ktorými úzko spolupracujem. K svojej práci pristupujem zodpovedne, som empatická a aktívna.