ĽUDIA, PRÍBEHY, ZDRAVIE.... Predstavujeme asistentov osvety zdravia (16.- 18. časť)

21.11.2016
Workshop AOZ a ich koordinátorov na konferencii v Poprade

Predstavujeme vám ľudí, ktorí sa denno-denne obetavo starajú o zdravie tých druhých. V nasledujúcom období Vám prinesieme profily asistentov osvety zdravia, pre ktorých je ich práca zároveň ich životným poslaním.

 

Darina, Slovenská Volová:Táto práca mi dala omnoho viac ako som čakala, nebolo to už len o domácom rozpočte, ale aj o  skutočných príbehoch ľudí o ich živote, pocitoch, či strachu.

 

Na pozícii AOZ pracujem od mája 2014. Predtým som bola nezamestnaná a jedine kde som sa mohla zamestnať bolo na malých obecných službách.

Pre prácu s komunitou som sa ani nemusela rozhodovať, keďže veľmi dobre poznám komunitu, v ktorej bývam. Bola to pre mňa ponuka, ktorú som nemohla odmietnuť. Bola to príležitosť ako byť nápomocná nielen iným, ale zároveň aj sebe, pretože tak môžem prispieť do rodinného rozpočtu. V práci s komunitou som nevidela žiaden problém, čo ma však brzdilo bol kopec administratívy, ktorej som nerozumela. Neraz som si aj pomyslela, že kvôli tomu skončím s touto prácou, avšak trpezlivosťou a vysvetľovaním vecí mojím koordinátorom, sme prekonali ťažkosti a pomaly sme sa posúvali ďalej.

Čo ma nesmierne potešilo boli prvé úspechy, ako keď sa napríklad podarilo vybaviť polohovateľnú posteľ pre imobilného klienta, či  invalidný vozík. O pomoc ma požiadala aj škola, kde sme riešili svrab u detí a hygienu. Tiež ma kontaktujú z nemocnice a informujú ma o prepustení klienta, či potrebe vyšetrenia u klienta alebo som nápomocná RZS keď prídu ku klientovi.

Táto práca mi dala omnoho viac ako som čakala, nebolo to už len o domácom rozpočte, ale aj o  skutočných príbehoch ľudí o ich živote, pocitoch, či strachu. Môj postoj zmenila pani, ktorá bola  doslova ako živá mŕtvola a jej telo doslova hnilo za živa. Najstrašnejšie na tom všetkom je nekonečná bezmocnoosť. Predtým som utrpenie či starosti iných tak nevnímala, ale teraz som akoby členkou každej rodiny.

Počas doby kedy meškali mzdy som platila svoje účty za pomoci mojej dcéry, ktorá poberá materský príspevok a pomocou manželovho príjmu, ktorý je nepravidelný. Avšak ani toto meškanie miezd nijako neovplyvnilo moju prácu pretože klienti ma žiadali o pomoc a ja som nemohla odmietnuť.

V ťažkých životných situáciách viem pochopiť človeka- najmä takého, ktorý žije v mojej blízkosti, poznám jeho trápenie a viem, že potrebuje niekoho kto by mu aspoň poradil, či dal priestor na vyžalovanie sa. Možno aj preto ma často ľudia navštevujú a trávia u mňa aj svoj voľný čas.

Táto práca je o tom aby sme si uvedomili, že všetci sme len ľudia a sme tu na krátky čas.

 

Eva, Prešov - Stará Tehelňa :  Počas hospitalizácie som klientom často volala, pretože boli sami v cudzom prostredí a ťažko znášali odlúčenie od svojej babky. Počas jedného telefonátu sa ma spýtali, prečo im tak často volám, ja som im odpovedala, že ich mám rada a záleží mi na nich.

Na pozícií AOZ pracujem od 7. októbra 2013. Predtým som pracovala ako operátor výroby a mám ukončenú strednú školu bez maturity. Pre túto prácu som sa rozhodla preto, lebo to bol môj tajný sen, pomáhať ľuďom. Žijem v lokalite s väčším počtom Rómov, o ktorých som vedela, že majú zdravotné problémy. Žijem tu a problémy ľudí mi nie sú ľahostajné.

Jeden z mnohých úspechov počas mojej práce bola pomoc klientom s TBC. O rodinu sa starala babka, pretože im zomrel otec a matka bola vo výkone trestu - boli to piati súrodenci a maličké bábätko. S týmito klientmi, som absolvovala doprovod do Starého Smokovca, kde bolo nutné vykonať odborné vyšetrenie. Boli veľmi silno naviazaní na svoju babku, ktorá sa o nich od mala starala. Bolo nutné ich hospitalizovať na jeden týždeň. Počas hospitalizácie som klientom často volala, pretože boli sami v cudzom prostredí a ťažko znášali odlúčenie od svojej babky. Počas jedného telefonátu sa ma spýtali, prečo im tak často volám, ja som im odpovedala, že ich mám rada a záleží mi na nich.

Ďalší môj príbeh je o klientke, ktorá mala dvoch synov a počas tretieho tehotenstva potratila. Keď bola tehotná po štvrtýkrát, veľmi sa bála, že sa situácia bude opakovať. Oslovila ma, aby som jej našla nového gynekológa. Keď som prišla oznámiť klientke, že som jej našla nového odborného lekára, poprosila ma, aby som s ňou išla na vyšetrenie.  Na prvé vyšetrenie sme prišli k lekárovi, kde ma klientka poprosila, aby som išla s ňou až dovnútra k lekárovi.  Lekár so želaním klientky súhlasil a tak som prvýkrát v živote bola prítomna pri odbornom vyšetrení a celý čas som držala klientku za ruku. Počas vyšetrenia lekár so mnou komunikoval, ako s rovnocenným partnerom. Všetko mi vysvetľoval a ukazoval. Na obrazovke ultrazvuku mi ukázal aj to,  kde ma dieťatko srdiečko. Takto sa to zopakovalo ešte raz a ja znova som si  vtedy pripomenula môj prvý takýto nezabudnuteľný zážitok. V auguste sa klientke narodilo zdravé dievčatko a volá sa Rachel.

Táto práca mne osobne dala pocit vnútorného uspokojenia a pocit radosti z toho, že môžem byť nápomocná ľuďom v mojom okolí ale aj lekárom. Výpadok výplat som prežívala veľmi ťažko. Nakoniec som oslovila moju rodinu, ktorá mi na potrebný  čas finančné pomohla.

Kontakty pri mojej práci sú nevyhnutnou súčasťou môjho dobrého fungovania v teréne. Bez dobrej spolupráce detského, všeobecného, či iných odborných lekárov, by sám človek dokázal len málo. Potrebná je aj spolupráca so školami, komunitným centrom, so zdravotnými zariadeniami, s ktorými pravidelné komunikujem. Chránime tak zdravie ľudí bez rozdielu.

 

Blažena, Poltár: Výpadok príjmu bol pre mňa takmer likvidačný, nakoľko som sama matka a starám sa o dve nezaopatrené deti. Ohrozilo mi to priamo bývanie, tým, že sa mi vytvoril dlh na nájomnom. Mám mestský byt a vždy je tu hrozba nepredĺženia nájomnej zmluvy.

Na pozícii AOZ pracujem od 1. novembra 2014.  Pred prácou AOZ som pracovala ako robotníčka v dielni na výrobu obuvi a ako dobrovoľníčka v OZ so zameraním na komunitné aktivity, práca s deťmi, mládežou a dospelými.

Pre prácu s komunitou som sa rozhodla, pretože dobre poznám lokality v okrese Poltár. Pri svojej dobrovoľnej práci s rómskou komunitou som nadobudla dostatok skúsenosti, pri organizovaní aktivít a rôznych kampaní som nadviazala spoluprácu a upevnila vzťahy s inštitúciami, samosprávou, takže si myslím, že pre prácu s komunitou  som bola aj budem  prínosom a budem nápomocná pri zlepšení vzťahov, zdravotnej stránky komunity a komunikácii pri práci  s cieľovou skupinou a zdravotnými inštitúciami a inými.

Pomocou kampaní a pravidelnej osvety v rodinách, sa mi podarilo dosiahnuť väčší záujem klientov o svoj zdravotný stav, ale aj o zdravotný stav celej rodiny, pravidelnosť a zníženie absencií na preventívnych prehliadkach a očkovaní- zlepšenie životného prostredia v rodinách.

Poukázať by som chcela na benefičný koncert pre malú Natálku, ktorá má detskú obrnu a kde sme v spolupráci s OZ zorganizovali finančnú zbierku na zaplatenie kúpeľnej liečby. Akcia bola úspešná. Táto práca mi dáva rozhľad, možnosť pomôcť klientovi, mohla som uplatniť teoretické poznatky do praktickej činnosti, umožnila mi nahliadnuť do problematiky komunít a ich spôsobu života.

Výpadok príjmu bol pre mňa likvidačný, nakoľko som sama matka a starám sa o dve nezaopatrené deti. Ohrozilo mi to priamo bývanie, tým, že sa mi vytvoril dlh na nájomnom. Mám mestský byt a vždy je tu hrozba nepredĺženia nájomnej zmluvy. Nemám tu ani blízku rodinu, ktorá by mi mohla pomôcť, nakoľko rodičia mi žijú v ČR. Na stravu a chod domácnosti som si musela požičať od priateľov.

V lokalite som si vybudovala rešpekt u komunity a dôveru v oblasti zdravia a tak isto dôveru u lekárov či iných spolupracujúcich inštitúcií ako TP, KC, ÚPSVaR – kuratela.