ĽUDIA, PRÍBEHY, ZDRAVIE.... Predstavujeme asistentov osvety zdravia (13.- 15. časť)

16.11.2016
AOZ na školení "Konflikt a jeho riešenie"

ĽUDIA, PRÍBEHY, ZDRAVIE.... Predstavujeme asistentov osvety zdravia (13.- 15. časť)

Predstavujeme vám ľudí, ktorí sa denno-denne obetavo starajú o zdravie tých druhých. V nasledujúcom období Vám prinesieme profily asistentov osvety zdravia, pre ktorých je ich práca zároveň ich životným poslaním.

 

Jana, Sveržov:  Napĺňa ma, keď môžem niekomu pomôcť a ešte viac, keď vyriešim nejaký zdravotný problém. Výhodou je, že v komunite bývam a som k dispozícii 24 hodín denne. 

Na pozícii AOZ pracujem od 7.10.2013. Mám ukončené dvojročné externé štúdium na SOU v Bardejove. Pred Zdravými komunitami som pracovala ako upratovačka, robotníčka v lese, absolvovala som rôzne brigády a taktiež som pracovala na aktivačných prácach v obci Sveržov. V lokalite, kde pôsobím, žijem od narodenia, poznám ľudí a chcem im pomáhať v ich životných situáciách. Snažím sa zlepšovať ich podmienky- hlavne v oblasti zdravia.

Počas svojho pôsobenia sa v tejto lokalite zlepšila účasť detí a dospelých na povinných zdravotných prehliadkach, na povinných očkovaniach, došlo k zabráneniu šírenia infekčných chorôb, k odhaleniu rôznych ochorení, ktoré sa následne riešili s lekármi. Táto práca mi pomohla spoznať nových ľudí, dala mi širší rozhľad v oblasti, v ktorej som pracovala najmä vďaka vzdelávaniu. Nadviazala som spoluprácu s rôznymi inštitúciami, ako napr. základná škola, materská škola, lekári, či komunitné centrum.

Počas výpadku miezd som si požičala finančné prostriedky od rodiny a známych, pretože som sa so svojou rodinou dostala do nepriaznivej finančnej situácie.

Za najväčší dôkaz dôvery mojich klientov považujem to, že sa mi dokážu otvoriť a zdôveriť aj s intímnymi problémami, spoliehajú sa na moju pomoc. S lekármi mám vybudované nadštandardné pracovné vzťahy. Som s nimi v osobnom aj telefonickom kontakte a spolupracujeme pri riešení zdravia klientov. Pri včasnom odhalení mumpsu aj TBC sme zabránili rozšíreniu týchto chorôb.

Túto prácu beriem ako poslanie. Napĺňa ma, keď môžem niekomu pomôcť a ešte viac, keď vyriešim nejaký zdravotný problém. Výhodou je, že v komunite bývam a som k dispozícii 24 hodín denne. 

 

Denisa, Turňa nad Bodvou: Výpadok príjmu bol pre mňa a moju rodinu katastrofálny.

Túto prácu vykonávam od septembra minulého roka. Mám ukončenú základnú školskú dochádzku a predtým som bola zamestnaná obecným úradom  ako koordinátorka verejno-prospešných prác v Turni nad Bodvou.

Pre prácu s komunitou som rozhodla pri prvej možnej príležitosti, to znamená pri prvej ponuke práce z obecného úradu. V tejto práci som začala spoznávať ľudí a možnosť pracovať ako AOZ som vnímala ako možnosť pokračovať v tom. Zároveň som videla ďalšiu možnosť ako pomôcť  tejto komunite. Nadviazala som výbornú spoluprácu s detskou lekárkou ako aj so školou, ktoré pravidelne navštevujem. Výsledky sú viditeľné v každej oblasti, napríklad u detskej lekárky sa znížilo množstvo detí, ktoré sa nedostavili na očkovania a nevykonali preventívne prehliadky, v školách je veľmi žiadaná zdravotná osveta a v teréne sa mi podarilo eliminovať prípady pedikulózy ako u detí, tak aj u dospelých.

Táto práca dala veľa aj mne samej. Získala som viac skúseností a pochopenia pre sociálne slabších a chorých ľudí. Dnes to vidím úplne inak než predtým, doslova sa zmenilo moje myslenie a pohľad na tieto problémy.

Výpadok príjmu bol pre mňa a moju rodinu katastrofálny. Zadĺžili sme sa. O pomoc som sa musela obrátiť na svojich rodičov, ktorý sú na starobnom dôchodku. Bolo to niečo hrozné, prežiť ten čas. Cez to všetko ma tešia úspechy v mojej práci, ako napríklad vybavenie rôznych charitatívnych príspevkov sociálne slabším rodinám,  ich dôvera  voči mojej osobe a spolupráca klientov pri riešení ich problémov.

Považujem sa za pracovitú a húževnatú osobu a aj keď s prekážkami, ktoré nám život prináša, vkladám do svojej práce všetko, dušu  aj srdce. Jednoducho, mám svoju prácu veľmi rada.

 

Lucia, Kurov:  Klienti mi veria a otvorili sa mi. Zdôveria sa mi s problémami, ktoré ich trápia a počítajú s mojou pomocou.

Na pozícii AOZ pracujem od 1.11.2014. Pred prácou AOZ som nepracovala. Mám ukončené základné vzdelanie. S komunitou som sa rozhodla pracovať preto, lebo som si uvedomila, že môžem byť nápomocná, že môžem pomôcť svojej komunite.

Medzi moje najväčšie úspechy, ktoré sa mi podarilo dosiahnuť počas práce AOZ, patrí dodržiavanie preventívnych prehliadok, očkovanie detí, a v neposlednom rade komunikácia s ľuďmi v komunite o ich zdravotnom probléme a presvedčenie, aby navštívili lekára.

Táto práca mi dáva nové skúsenosti, poznatky, kontakty, a nadviazanie spolupráce s inštitúciami pôsobiacimi v obci ako aj mimo nej – základná škola , obecný úrad, lekári, RÚVZ, nemocnica.

Výpadok príjmu v čase, keď som 2-3 mesiace nemala výplatu, som nemohla riešiť inak, ako ostať trpezlivou a na prežitie som si musela požičať od rodiny a zadlžiť sa podobne ako aj moje kolegyne.

Pri tejto práci som naviazala  kontakty s pediatričkou, všeobecným lekárom zo zdravotného strediska v Kružlovskej Hute, ako aj so  špecialistami  pôsobiacimi v Bardejovskej nemocnici  na jednotlivých oddeleniach, na ktorých boli  klienti hospitalizovaní. Klienti mi veria a otvorili sa mi. Zdôveria sa mi s problémami, ktoré ich trápia a počítajú s mojou pomocou.

 

Pre mňa je veľkým prínosom môj koordinátor, pretože je nápomocný pri situáciách, ktoré vyžadujú konzultáciu, či osobný prístup.