ĽUDIA, PRÍBEHY, ZDRAVIE.... Predstavujeme asistentov osvety zdravia (10.- 12. časť)

15.11.2016
AOZ na valnom zhromažďení Asociácie terénnych zdravotných asistentov v Poprade

ĽUDIA, PRÍBEHY, ZDRAVIE.... Predstavujeme asistentov osvety zdravia (10.- 12. časť)

Predstavujeme vám ľudí, ktorí sa denno-denne obetavo starajú o zdravie tých druhých. V nasledujúcom období Vám prinesieme profily asistentov osvety zdravia, pre ktorých je ich práca zároveň ich životným poslaním.

 

Mária, Hanušovce nad Topľou:  Dievčatko nebolo vonku na prechádzke desať rokov, pretože malo nefunkčný starý invalidný vozík.

Na pozícii asistentky osvety zdravia pracujem od 2.5.2015. Pred týmto zamestnaním som pracovala ako operátorka zväzkových káblov v Prešove. Mám ukončené základné vzdelanie, ale momentálne študujem na súkromnej strednej odbornej škole v Bardejove. Štúdiom by som si chcela zvýšila vzdelanie, ktoré je pre moju prácu a moju budúcnosť veľmi dôležité.

Práca s komunitou je pre mňa tiež veľmi dôležitá, pretože aj ja žijem v komunite a ako asistentka osvety zdravia im takýmto spôsobom môžem pomôcť zlepšovať hygienické návyky, zaočkovanosť detí, preventívne prehliadky, ktoré sú často podceňované v komunite.  Za najväčší úspech v mojej práci považujem  vybavenie invalidného vozíka  telesne postihnutému dievčatku z rázštepom chrbtice. Dievčatko nebolo vonku na prechádzke desať rokov, pretože malo rozbitý a nefunkčný starý invalidný vozík, ktorý jej rodičia nevedeli opraviť, tak ho následne vyhodili.

Táto práca ma napĺňa spokojnosťou, pretože môžem pomáhať ľudom okolo seba a hlavne v mojej komunite.

Výpadok príjmu som pociťovala dosť intenzívne hlavne, keď bolo nutné platiť faktúry, ale aj napriek tomu som pracovala s veľkým nasadením, pretože v tejto práci sa nedá len tak skončiť poobede. Hlavne v poobedných hodinách chodili klientky s vysokým tlakom a žiadali ma o zmeranie tlaku a informácie o užívaní liekoch.  Pravidelne som navštevovala školy, kde som vykonávala besedy o hygiene. V našej práci je dôležitá spolupráca so všeobecnými lekármi a pediatrami, tých sme nemohli odmietnuť, aj keď sme nedostali výplaty, pretože zdravie človeka je veľmi dôležité a práve rýchla intervencia môže zachrániť život človeka.

 

Marek, Lenartov: Chcem pokračovať v tejto práci, pretože vidím v nej zmysel, vidím výsledky a mňa samého to posúva dopredu.

Na pozícii AOZ pracujem od 07.10.2013. Pred vykonávaním práce AOZ som bol nezamestnaný. S komunitou chcem pracovať, pretože ma táto práca napĺňa.

Počas práce AOZ sa mi podarilo predísť epidémii žltačky, minimum detí vynecháva povinné očkovania, u niektorých problematických klientov sa zvýšila osobná hygiena.

Osobne mi táto práca pomohla k rozšíreniu vedomostí, komunikačných zručností, dala mi možnosť pokračovať na štúdiu na strednej škole, spoznávať nových ľudí atď. Výpadok príjmu počas troch mesiacov som riešil pomocou rodinných príslušníkov, ktorí mi požičali na nutné výdavky. Neviem akoby som to riešil, ak by mi rodina nepomohla.

Kontakty a dôveru klientov a lekárov som si vybudoval postupne a teraz sa táto dôvera už len utužuje. Som nápomocný pri prevencii rôznych infekčných ochorení, čím sa ochraňuje aj  zdravie celej spoločnosti. Chcem pokračovať v tejto práci, pretože vidím v nej zmysel, vidím výsledky a mňa samého to posúva dopredu.

 

Nikoleta, Jelšava:  Vnímam to ako neférovú hru voči všetkým zamestnancom. Každý kto pracuje má nárok na mzdu, pretože sú tu rodiny a ich potreby

Pôsobím v lokalite Jelšava od 7.5.2015 na pozícii AOZ. Som čerstvá maturantka, študovala som v Rožňave odbor zdravotná sestra a do Zdravých komunít som nastúpila s presvedčením a chuťou pomáhať tým, ktorí  to  potrebujú.

Za rok 2015/16 som pomohla klientom vybaviť invalidný dôchodok, rôzne iné pomôcky ktoré klient zo zdravotným obmedzením potrebuje. Pomohla som ako AOZ urýchliť a zrealizovať výstavbu novej kanalizácie mestskej časti  Jelšava (Kejdák). Každodenná starostlivosť o klientov počas aj mimo pracovnej doby ma napĺňa a dodáva mi pocit spokojnosti lebo viem, že ako asistentka kladne pomáham a zvyšujem úroveň klientov, ktorí sú často nevedomí a neinformovaní v oblasti zdravia, hygieny a iných základných činností každodenného života.

Zlyhanie RO v zmysle častého porušovania zákonníka práce (nevyplatenia miezd, stravných lístkov) a samozrejme zapríčinenia exekúcii a rôznych pedálov z omeškania  vnímam ako neférovú hru voči všetkým zamestnancom. Každý kto pracuje má nárok na mzdu, pretože sú tu rodiny a ich potreby. Bola by škoda, keby sa takto ďalej manipulovalo s nami, odvádza to chuť a energiu pracovať a veriť v isté hodnoty. Tento rok bol pre nás doslova likvidačný, pretože mnohé príbehy  osobne poznám.

To, že sme potrební a cieľové skupiny nás očakávajú, je len jedna súčasť veľkej a skutočnej pomoci, avšak druhá časť tejto práci je o vzťahu a istej vízii vzdelávať sa, napredovať a odborne rásť. Verím, že sa to všetko dá do poriadku  a že  budeme môcť nerušene pôsobiť v jednotlivých lokalitách a za vyššie ohodnotenie, pretože táto mzda je minimálna.