ĽUDIA, PRÍBEHY, ZDRAVIE.... Predstavujeme asistentov osvety zdravia (1.-3. časť)

8.11.2016
AOZ na školení o prvej pomoci

V Zdravých komunitách vám často prinášame informácie z lokalít o našich aktivitách a dojímavé príbehy našich klientov.

Je však čas, aby sme vám predstavili aj ľudí, ktorí sa denno-denne obetavo starajú o zdravie tých druhých. Preto vám v nasledujúcom období prinesieme profily asistentov osvety zdravia, pre ktorých je ich práca zároveň ich životným poslaním.

ĽUDIA, PRÍBEHY, ZDRAVIE.... (1.-3. časť)
Predstavujeme asistentov osvety zdravia

Jana, Podskalka: Táto práca mi dala väčšiu dôveru v samú seba...

Na pozícii AOZ pracujem od mája 2014. Predtým som pracovala ako robotníčka na dohodu vo firme.

Pre prácu s komunitou som sa nemusela dlho rozhodovať, pretože komunitu veľmi dobre poznám. Poznám ich život, to čo ich trápi, s čím majú problémy. Bola to pre mňa ponuka, ktorá sa neodmieta a bola som si istá, že túto prácu zvládnem. Nepopieram, na začiatku som mala aj  určité obavy, či zvládnem pomôcť takému množstvu ľudí a aj obavy z toho, ako ma príjmu. Najväčším úspechom pre mňa je, keď vidím spokojnosť a vďačnosť týchto ľudí, ak sa napríklad podarilo vybaviť niekomu invalidný dôchodok, zdravotnícke pomôcky ako  invalidný vozík, či pomoc pri riešení dlhov v zdravotnej poisťovni. Taktiež pri kontakte s lekármi je dôležitá správna komunikácia, aby sme dokázali presne formulovať potreby klienta. Vtedy som tam ja a riešime spolu s lekárom problém klienta.

Táto práca mi dala väčšiu dôveru v samú seba, prostredníctvom rôznych vzdelávacích programov osobnostný rast a získala som odborné zručnosti, ku ktorým by som sa inde ťažko asi dostala.

Počas obdobia keď sa omeškali mzdy za našu prácu, som kontaktovala všetky inštitúcie kde bolo potrebné oboznámiť ich so situáciou a požiadať o predĺženie termínu, či odkladu platby na nejaký čas. Je pravda, že niektoré platby sa nedali odložiť, ale s pomocou manžela, sme to nejako zvládali. On pokryl to, čo bolo nevyhnutné svojím čiastočným invalidným dôchodkom. Bolo a je to pre nás ale ťažké.

Napriek tomu, že sme nemali výplaty, táto skutočnosť nijako neovplyvnila našu prácu. Pracovali sme aj tak naďalej. To sa  proste nedá, len tak prestať, najmä ak je spolupráca  s lekármi už zabehnutá a tí mi volajú, pretože vedia, že som „tu“ a informujú ma, či už o prepustení z nemocnice, o potrebe vyšetrenia alebo o konkrétnom klientovi. A takto je to je aj s inými inštitúciami ako napr. s RÚVZ v Humennom, ktorí potrebujú pomoc priamo z lokality pri výskyte infekčného ochorenia.

Táto práca ma nemôže nechať ľahostajnou ak vidím človeka, ktorý ťažko trpí a ostáva mu niekoľko dní života. Snažím sa aspoň rozhovorom pomôcť a spríjemniť  mu čas, ktorý mu ostáva. Ľudský kontakt nenahradia žiadne peniaze.

Táto práca je aj o nájdení ľudskosti v sebe.

 

Daniela, Veľké Kapušany: Snažila som sa nedať to klientom nijako pocítiť, aj keď ma to miestami nútilo poplakať si...

Na pozícii AOZ pracujem od 03.06.2013. Mám stredoškolské vzdelanie. Po maturite som pracovala ako predavačka potravín. Tiež som pracovala ako koordinátorka obecných prác pre mesto Veľké Kapušany, kde som pracovala prevažne s Rómami. Tiež som pracovala pre toto mesto ako asistentka terénneho sociálneho pracovníka.

Mám bohaté skúsenosti s ľuďmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Preto prácu AOZ robím rada. Viackrát  som sa presvedčila, že svojím pozitívnym postojom a usilovnou prácou môžem pomôcť konkrétnym ľudom, rodinám. Je to prospešné nie len pre klientov, ale tým aj zároveň pre celú spoločnosť.

Podarilo sa mi získať dôveru u obyvateľov komunity a vybudovať si rešpekt u majority. Mám dobré pracovné vzťahy s lekármi, sociálnymi pracovníkmi, s kuratelou a vedením škôl s ktorými spolupracujem. Zamestnanci mesta ma plne akceptujú a často sa radia so mnou respektíve pýtajú sa na môj názor. Aký prístup by bol lepší ? Poznáš tie rodiny a ich vzťahy. Vedia, že denne som v rodinách kde sú patologické javy.  To zaručuje 90%-nú úspešnosť.

Aj keď výpadok 2 mesačnej mzdy ma zarmucoval, naďalej som spolupracovala s ľuďmi ktorí so mnou rátajú. Volajú mi z detského oddelenia v Michalovciach, z infekčné oddelenia, z pôrodnice. Volajú a prichádzajú za mnou klienti, s skorými som plánovala návštevu u gynekológa atď. Počas obdobia kedy som nedostávala výplatu, som riadne fungovala. Neodvolala som  ani jednu plánovanú, či nepredvídanú pracovnú aktivitu! Jednoducho ľudia s ktorými pracujem a ktorým pomáham, mi dávajú pocit uspokojenia, z dobre vykonanej práce a to  mi pomáhalo prekonať aj toto ťažké životné obdobie bez peňazí. Oni predsa nemôžu pocítiť, že ja mám nejaké problémy, pretože oni sami ich majú viac ako dosť. Snažila som sa nedať to klientom nijako pocítiť aj keď ma to miestami nútilo si poplakať.

Verím, že už nič také v budúcnosti nebudem musieť pociťovať. Ak mám pomôcť a motivovať niekoho k lepšiemu, musím byť v prvom rade ja v dobrom psychickom stave, aby som bola budujúca, nie demotivujúca.

 

Mária, Krajná Bystrá: Bola som prekvapená, že aj človek ktorý pracuje sa dokáže dostať do takejto situácie, kedy si nevie uhrádzať základné životné potreby...

Na pozícii AOZ pracujem od 14.09.2015. Mám ukončené základné vzdelanie. Strednú školu v Bardejove som navštevovala 4 roky. Pred maturitnými skúškami sa mi narodil syn Marián. Je to moja prvá práca po materskej dovolenke. Už pri samotnom nástupe do práce som v spolupráci so všeobecným lekárom úspešne vyriešila hepatitídu typu A, s ktorou sa z Českej republiky vrátil do našej lokality rodinný príslušník mojich klientov. Nasledoval dohľad nad dodržiavaním liečebného režimu podľa pokynov lekára u klientov, ktorým bolo na môj podnet po vyšetreniach u lekára diagnostikované infekčné ochorenie, svrab. Pri bežnej osvete v rodinách som spozorovala výskyt švábov. Následne som sa s mojim koordinátorom usilovala na obecnom úrade o vykonanie dezinsekcie v nájomných bytoch klientov, ktoré sú v správe obce. Naše snaženie bolo úspešné, pán starosta zabezpečil vo veľmi krátkom čase  potrebné postreky. Naučila som sa pracovať s ľuďmi, ktorí sa nie vždy vlastnou vinou dostali do situácie v ktorej potrebujú pomoc od iných ľudí. Som rada ak sa na mňa klienti s dôverou obracajú. Vnímam, že som prvý človek v lokalite, ktorého oslovia s problémami v oblasti zdravia, ale častokrát aj v iných oblastiach, keďže u nás nemáme komunitné centrum ani terénnu sociálnu prácu.

Obdobie meškania vyplácania miezd bolo pre mňa veľmi zložité. Nemohla som uhrádzať svoje pravidelné platby (za vodu, elektrinu, plyn a ostatné poplatky spojené s bývaním).  Musela mi pomáhať moja a manželova rodina. Bola som prekvapená, že aj človek ktorý pracuje, sa dokáže dostať do takejto situácie, kedy si nevie uhrádzať základné životné potreby. A to by sa nemalo stávať.