Lekár Peter Marko: Asistenti sú v osadách nenahraditeľní

24.3.2014
Lekár Peter Marko
Foto: Zdravé komunity

So všeobecným lekárom pre dospelých MUDr. Petrom Markom, MPH z Veľkej Lomnice sme sa rozprával o pomáhaní, liečiteľstve, riešeniach, asistentoch osvety zdravia, snoch a víziách.

Prečo ste sa rozhodli pre povolanie lekára?            

„Rád pomáham iným ľuďom. Ľudský život je veľmi krehký, stále medzi nebom a zemou. Snažím sa veci ovplyvňovať na zemi. Medicína ma urobila iným človekom. V mnohých veciach mám nadhľad a vážim si každý deň, ktorý prežijeme v zdraví so svojou rodinou a priateľmi.“

 Čo považuje na svojej práci za najkrajšie?

„Všeobecný lekár je liečiteľom, dôverníkom, poradcom i spovedníkom pacienta zároveň. Môžem pozitívne ovplyvňovať pohľad ľudí na život. Meniť postoje pacientov k vlastnému zdraviu. Umocňovať pocit zodpovednosti za svoje konanie. A teraz i meniť život Rómov k lepšiemu. Vidíme prvé výsledky, čo ma napĺňa nádejou a presvedčením, že existujú účinné riešenia i pre problémové lokality.“

S čím je najviac práce?

 „S ľahostajnosťou pacientov k vlastnému zdraviu. Je zúfalé pozerať, ako niektorí rodičia minú peniaze na cigarety, alkohol a iné zbytočnosť i a pritom svojim deťom nekúpia kvalitnú stravu, ovocie, zeleninu. Taktiež ma trápia predsudky verejnosti voči Rómom a hádzanie všetkých do jedného vreca. Korupcia na Slovensku spolu s úžerníctvom  v osadách pohlcujú veľa prostriedkov, ktoré mali pôvodne skvalitňovať úroveň života v osadách.“

Vedeli by ste porovnať efektivitu práce lekára v lokalite, v ktorej žijú chudobní Rómovia a zároveň tam pôsobí asistent a v ktorej nepôsobí?

„Asistenti sú nenahraditeľní, neviem si už prácu bez nich predstaviť.  Tí svedomití si získavajú úctu v komunite, starostov, lekárov i ostatných. Každý asistent si sám vytvára vizitku v obci a osade prístupom k riešeniu problémov. Žiaľ otvára sa nám aj množstvo závažných problémov, ktoré majú dosah aj na iné oblasti života Rómov a denne vyskakujú na povrch ako z Pandorinej skrinky.“

 Čo sa zmenilo počas doby vášho pôsobenia?

„Máme účinný spôsob komunikácie s osadou. Vo Veľkej Lomnici žije 1800 Rómov s trvalým pobytom a päťsto Rómov z iných obcí. Asistent denne komunikuje s ambulanciami zdravotného strediska, tzn. detskou lekárkou a všeobecným lekárom pre dospelých. Zlepšuje sa vzájomná komunikácia, zvyšuje sa zaočkovanosť v problémových rodinách, pacienti po dlhých rokoch prichádzajú na preventívnu prehliadku.“

Ste všeobecný lekár pre dospelých. Zaoberáte sa hlbšie aj nejakou konkrétnou oblasťou zdravia?

„Od roku 2006 som vedecký sekretár odbornej spoločnosti všeobecných lekárov. Organizujeme s kolegami kongresy a vzdelávacie podujatia. O projekte Platformy som mal česť prednášať v angličtine na svetovej konferencii všeobecných lekárov v júni 2013 na Wonca World Praha. Moja prezentácia sa stretla s veľkým záujmom a nasledovala za ňou bohatá diskusia. Získali sme obdiv kolegov zo všetkých kontinentov sveta za spôsob, akým pristupujeme k riešeniu problémov v osadách. Zaoberám sa tiež zdravou výživou, liečbou obezity, otázkami očkovania.“

Máte nejaký profesný cieľ, ktorý by ste chceli dosiahnuť?

 „Profesné ciele sa mi podarilo čiastočne dosiahnuť. Od marca 2013 som sa stal krajským odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre Prešovský samosprávny kraj. Mojim ďalším cieľom je úspešný rozvoj Platformy vo všetkých veľkých komunitách na území Slovenska, angažovanie zdravotníkov v projekte, dlhodobá udržateľnosť práce pre asistentov osvety zdravia, ich zapojenie sa do práce samosprávy, angažovanosť v obecných zastupiteľstvách. Naši kvalitní asistenti by mali byť priekopníci v presadzovaní zmeny za lepší život v osadách.

 

Autor: Zuzana Pálošová