Koncoročný príhovor a poďakovanie Richarda Kokyho

29.12.2016

Blíži sa nám koniec  roku 2016. Bol to rok plný očakávania, predsavzatí, nádeje , ale aj množstva útrap a sklamaní.  Bol to pre nás ťažký rok, ktorý sme však zvládli so cťou a vztýčenou hlavou. Verili sme, že nastanú lepšie časy a situácia súvisiaca s realizáciou nášho projektu sa zlepší.

Čakali sme  a hlavne sme verili. Verili sme, že naša práca nie je zbytočná- veď  sme pomáhali ľuďom, obyvateľom našej krajiny .  Vďaka našej práci v terénne sme zachytili množstvo infekčných a bakteriálnych chorôb, ktoré by sa inak mohli rýchlo šíriť a postihnúť väčšie množstvo ľudí.

Áno, naša práca nebola a nie je zbytočná. Jej výsledky poznajú a oceňujú v Európe. Sme lídri v  riešení verejného zdravia v rómskych osadách. Mnoho vecí sa práve našou prácou pohlo vpred.

 

Milí asistenti osvety zdravia, koordinátori, kolegovia,

rok 2017 bude pre nás prelomový. Vstupujeme  do príspevkovej organizácie Ministerstva zdravotníctva -  Zdravé regióny. Očakáva sa, že naša práca bude ešte efektívnejšia a výsledky našej práce budú  viditeľnejšie. Verím, že každý z nás urobí pre to maximum, aby poskytnuté finančné prostriedky občania našej krajiny nepovažovali za zbytočne vynaložené a naši klienti pociťovali ešte väčšie benefity z výkonu našej práce .  Verím, že po trojročných skúsenostiach s realizáciou nášho projektu na národnej úrovni  odovzdávame do rúk štátu model, ktorý bude i naďalej prospešný pre nás všetkých, pre občanov Slovenskej republiky.

Som presvedčený, že každý z nás , kto v roku 2017 nastúpi do štátnej príspevkovej organizácie Zdravé regióny  svojou prácou  dokáže, že  je odborne aj vedomostne pripravený pokračovať v ťažkej práci v rómskych osadách, ktoré sú často bez pitnej vody, kanalizácie, zamorené hlodavcami, množstvom čiernych skládok , ale aj túlavých psov.

Som presvedčený, že prácu v takomto prostredí, by nedokázal vykonávať človek, ktorý v tejto práci nevidí zmysel  a necíti empatiu  k ľuďom z tohto prostredia.

Preto podávajme  potrebné  informácie , vzdelávajme  ľudí z rómskych osád, aby sa ich prístup k vlastnému zdraviu zlepšil , aby sa ich životné podmienky, v ktorých žijú postupne zlepšovali, komunikujme viac so samosprávami, ktoré  môžu  tieto životné podmienky zlepšiť.

Pre nás je však veľmi potrebné - ak nie najpotrebnejšie - aby sa  o zmenu k lepšiemu pričinili hlavne samotní Rómovia, žijúci v rómskych  osadách, a to najmä svojim prístupom a  svojim myslením. Sme jednými z nich, urobme preto  všetko, čo je v našich silách.... 

 

Milí kolegovia,

chcem sa Vám úprimne poďakovať za Vašu  prospešnú prácu, veľmi si ju vážim. Chcem sa vám poďakovať, že aj hoci nás v tomto  roku  prekvapilo množstvo situácií, na ktoré sme neboli pripravení, úspešne sme ich zvládli a neurobili sme to, čo mnohí očakávali- že sa náš projekt rozpadne z vnútra. Som hrdý na Vašu prácu!

Chcem sa  poďakovať  všetkým spolupracujúcim lekárom, zdravotníckym , školským a predškolským zariadeniam, komunitným centrám, spolupracujúcim samosprávam, neziskovým organizáciám, všetkým členom Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín, regionálnym kanceláriám Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, vedeckým pracovníkom lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a množstvu  ľudí , ktorí nás podporovali a veria, že naša práca má zmysel.

To najväčšie ďakujem však patrí obyvateľom rómskych osád, ktorí nám dovolili vstúpiť do svojich životov a pomôcť im.

Do roku 2017 vám všetkým prajem pevné zdravie a veľa osobných a pracovných úspechov.

Savorenge andro nevo berš mangav amare Devlestar but zor he sasťipen

 

---

Mgr. et. Mgr. Richard KOKY, MHA

Predseda Riadiaceho výboru PPZZS

Expert pre terén , Zdravé komunity n.o.