Príbehy

12/2016

11/2016

ĽUDIA, PRÍBEHY, ZDRAVIE.... Predstavujeme asistentov osvety zdravia (10.-12. časť)

Predstavujeme vám ľudí, ktorí sa denno-denne obetavo starajú o zdravie tých druhých. V nasledujúcom období Vám prinesieme profily asistentov osvety zdravia, pre ktorých je ich práca zároveň ich životným poslaním.

Prečítajte si príbehy Márie, Mareka a Nikolety.

V Zdravých komunitách vám často prinášame informácie z lokalít o našich aktivitách a dojímavé príbehy našich klientov.

Je však čas, aby sme vám predstavili aj ľudí, ktorí sa denno-denne obetavo starajú o zdravie tých druhých. Preto vám v nasledujúcom období prinesieme profily asistentov osvety zdravia, pre ktorých je ich práca zároveň ich životným poslaním.

ĽUDIA, PRÍBEHY, ZDRAVIE.... (1.-3. časť)
Predstavujeme asistentov osvety zdravia

Jana, Podskalka: Táto práca mi dala väčšiu dôveru v samú seba...

10/2016

Prostredníctvom siete koordinátorov a asistentov osvety zdravia, v lokalitách zapojených do národného projektu Zdravé komunity aj do projektu dobrovoľníkov asistentov osvety zdravia realizovaného ACEC,  sa v uplynulých dňoch realizovali aktivity zamerané na hygienu rúk. Výzvou tohto ročníka bolo, aby  aktivity boli štartom pre upevňovanie a udržanie základných hygienických návykov.

Svetový deň umývania rúk je zameraný na zvýšenie povedomia o jednoduchej, efektívnej a cenovo dostupnej prevencii ochorení prostredníctvom hygieny rúk.

8/2016

Diskusia o premnožených plošticiach na Orgovánovej a Mlynskej ulici sa konala v prvej a druhej polovici júla v zasadačke mestského úradu v Stropkove. Tieto ulice v mestských nájomných bytoch na základe platnej nájomnej zmluvy obýva 64 rodín.

7/2016

Problematika násilia páchaného na ženách spadá do zodpovednosti mnohých inštitúcií a organizácií, preto je veľmi dôležité rozvíjať stratégie koordinovanej činnosti všetkých organizácií a inštitúcií, ktorých cieľom je zvyšovanie efektivity služieb pre klientov pôsobiacich v Spišskej Novej Vsi . Z dôvodu potreby riešenia problematiky násilia páchaného na ženách, s dôrazom na ich psychické zdravie sa uskutočnilo dňa 12.

4/2016

Naša šikovná asistentka osvety zdravia pre lokalitu Stropkov, Iveta Goroľová, v spolupráci s komunitným centrom arcidiecéznej charity v Stropkove zorganizovala zábavné a náučné aktivity pre deti. 

Osvetové aktivity sa realizovali v priestoroch komunitneho centra dvakrát. Asistentka spolupracovala s pracovníkom arcidiecéznej charity, Aladárom, a venovali sa deťom, ktoré ma tento pracovník na starosti, v rámci ich voľnočasových aktivít. 

Zdravé komunity sa prezentovali pri príležitosti Svetového dňa Rómov aj v Pavlovciach nad Uhom.

Asistentky osvety zdravia Magdaléna Beláková a Lucia Vargová spolu s ich koordinátorom Zoltánom Batkom pripravili v rámci osláv v Pavlovciach „Altánok zdravia“, v ktorom prezentovali prácu Zdravých komunít. Návštevníci osláv mali možnosť odmerať si krvný tlak, využiť naše poradenstvo, či sa občerstviť vitamínovým nápojom.

3/2016

V dňoch 22.-23.3. 2016 pri príležitosti Svetového dňa vody sme spolu s AOZ zorganizovali odbery jej vzoriek zo studní našich klientov a zaniesli ich na rozbor na príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva (Humenné, Vranov nad Topľou, Michalovce). V Michalovciach sa k nám pripojila aj skupina KAOZ Eugena Miľa.

V priebehu druhého marcového týždňa sa opäť vyskytla potreba zdravotnej osvety na školách na východnom Slovensku. Koordinátor Rudolf Rusňák veľmi pružne zareagoval na zvýšený výskyt hepatitídy typu A v obciach Boliarov, Vtáčkovce, Kecerovce a Rankovce. Osvetu na školách vykonával spolu s asistentmi osvety zdravia- Grétou Balogovou, Dávidom Rybárom a Mariánom Pechom. Zamerali sa najmä na osvetu o hygiene a prevenciu hepatitídy typu A. Deti za svoju pozornosť a záujem naučiť sa niečo nové dostali aj praktické odmeny- zošity, mydlá, atď.

O 10 hodine ráno v stredu 9. marca boli prešovskí a sabinovskí hasiči privolaní k požiaru kontajnerovej bytovky v rómskej osade v Jarovniciach. Pri požiari boli poškodené 2 byty- jeden zhorel celkom a druhý je po požiari tiež dočasne neobyvateľný. Samotný zásah trval deviatim hasičom asi dve hodiny. Na mieste požiaru našťastie nikto nebol, preto sa predišlo aj zraneniam. 

Začiatkom roku 2016 kontaktovala naša koordinátorka asistentov osvety zdravia, Mgr. Lenka Bužová, zriaďovateľku Nadácie Pro Futura p. Jozefínu Obšitníkovú. S nadáciou sme nadviazali spoluprácu pri pomoci rómskemu obyvateľstvu- najmä chudobným mnohopočetným rodinám. Prebrali sme situáciu jednotlivých rodín a dohodli sme sa na spracovaní zoznamu maloletých detí z piatich rodín, ktorým sme následne zakúpili obuv.

2/2016

Koncom januára 2016 sa potvrdil prvý prípad hepatitídy typu A u maloletého dievčaťa pochádzajúceho z obce Jastrabie pri Michalovciach, ktoré navštevuje školu v obci Iňačovce. MUDr. Ľudmila Brnová nás kontaktovala a na základe jej podnetu sa začala táto situácia riešiť spolu so starostom obce Iňačovce, pracovníkmi terénnej sociálnej práce a našim asistentom osvety zdravia- Jozefom Gurguľom. Hľadali sme najvhodnejšie riešenie, ktoré by umožnilo, aby mohli byť všetky deti navštevujúce základnú školu vyšetrené a aby sme predišli šíreniu tejto nebezpečnej choroby. 

11/2015

 

V roku 2002 som pripravovala skupinu rómskych kandidátov do komunálnych volieb a pracovala som tiež s vybranou skupinou žien z osád v rámci projektu Urobme TO! S niektorými z nich som navštívila prvé osady v okolí Popradu. Spomínam si na Podhorany, Stráne pod Tatrami, Výbornú, Chminianske Jakubovany...

9/2015

Desiatky rokov pracuje v medzi Rómami v Rudňanoch. Hovorí, že vzťahy v obci sa po rokoch postupne zmenili. Ako sa pracuje v jednej z najhorších osád na Slovensku, čo v živote najviac ľutuje, a čo považuje za svoj úspech, hovorí asistentka osvety zdravia Kvetka Berkyová.V apríli ju ocenil aj rómsky splnomocnenec za celoživotnú prácu pre rómsku komunitu.

5/2015

Desiatky ľudí žijú po veľkom požiari v otrasných podmienkach, Rómom pomáhajú aj ľudia z dediny. Starosta tvrdí, že nemá kde pre nich postaviť unimobunky, do voľných obecných bytov ich pustiť nechce.

3/2015

Danka sa narodila v nerómskej rodine, no vždy bola „čierna ovca“. Spomína si, ako jej mama priniesla z obchodu vždy iba jednu sladkosť - pre brata. „Mnohým veciam doma som nerozumela, ale myslela som si, že to tak má byť," priznáva pri spomienke na bitky, ktorých sa jej od otca dostávalo hojne.

"Žili sme v chatrči, ktorú otec postavil. Mala iba dve izby, ale boli útulné a čisté. Mama však nechcela, aby sme vyrastali v chatrči. S otcom sa rozhodli, že si kúpia pozemok a za pomoci rodiny postavili dom," hovorí koordinátor Albín Cina v profilovej reportáži o jeho životnom príbehu.