Novinky

6/2017

12/2016

Blíži sa nám koniec  roku 2016. Bol to rok plný očakávania, predsavzatí, nádeje , ale aj množstva útrap a sklamaní.  Bol to pre nás ťažký rok, ktorý sme však zvládli so cťou a vztýčenou hlavou. Verili sme, že nastanú lepšie časy a situácia súvisiaca s realizáciou nášho projektu sa zlepší.

11/2016

ĽUDIA, PRÍBEHY, ZDRAVIE.... Predstavujeme asistentov osvety zdravia (10.-12. časť)

Predstavujeme vám ľudí, ktorí sa denno-denne obetavo starajú o zdravie tých druhých. V nasledujúcom období Vám prinesieme profily asistentov osvety zdravia, pre ktorých je ich práca zároveň ich životným poslaním.

Prečítajte si príbehy Márie, Mareka a Nikolety.

V Zdravých komunitách vám často prinášame informácie z lokalít o našich aktivitách a dojímavé príbehy našich klientov.

Je však čas, aby sme vám predstavili aj ľudí, ktorí sa denno-denne obetavo starajú o zdravie tých druhých. Preto vám v nasledujúcom období prinesieme profily asistentov osvety zdravia, pre ktorých je ich práca zároveň ich životným poslaním.

ĽUDIA, PRÍBEHY, ZDRAVIE.... (1.-3. časť)
Predstavujeme asistentov osvety zdravia

Jana, Podskalka: Táto práca mi dala väčšiu dôveru v samú seba...

Vážení priatelia, podporovatelia, kolegovia a partneri,

na nasledujúcom odkaze si môžete prečítať celú prezentáciu riaditeľa Zdravých komunít, n.o., pána Michala Kuba, ktorá odznela na tlačovej konferencii Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín k súčasnej situácii v projekte. Tlačová konferencia sa konala vo štvrtok, 3. novembra 2016, v Bratislave.

Prezentáciu si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze.

10/2016

Prostredníctvom siete koordinátorov a asistentov osvety zdravia, v lokalitách zapojených do národného projektu Zdravé komunity aj do projektu dobrovoľníkov asistentov osvety zdravia realizovaného ACEC,  sa v uplynulých dňoch realizovali aktivity zamerané na hygienu rúk. Výzvou tohto ročníka bolo, aby  aktivity boli štartom pre upevňovanie a udržanie základných hygienických návykov.

Svetový deň umývania rúk je zameraný na zvýšenie povedomia o jednoduchej, efektívnej a cenovo dostupnej prevencii ochorení prostredníctvom hygieny rúk.

8/2016

Deň Zdravých komunít

Dňa 19. augusta (piatok) sa v Poprade uskutočnilo celoslovenské koordinačné stretnutie asistentov osvety zdravia a koordinátorov Národného projektu Zdravé komunity.

Podujatie zorganizoval zamestnávateľ – nezisková organizácia Zdravé komunity, n.o., v spolupráci s Platformou na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) a mestom Poprad.

Diskusia o premnožených plošticiach na Orgovánovej a Mlynskej ulici sa konala v prvej a druhej polovici júla v zasadačke mestského úradu v Stropkove. Tieto ulice v mestských nájomných bytoch na základe platnej nájomnej zmluvy obýva 64 rodín.

7/2016

Problematika násilia páchaného na ženách spadá do zodpovednosti mnohých inštitúcií a organizácií, preto je veľmi dôležité rozvíjať stratégie koordinovanej činnosti všetkých organizácií a inštitúcií, ktorých cieľom je zvyšovanie efektivity služieb pre klientov pôsobiacich v Spišskej Novej Vsi . Z dôvodu potreby riešenia problematiky násilia páchaného na ženách, s dôrazom na ich psychické zdravie sa uskutočnilo dňa 12.

5/2016

Dobrý deň, pani Slušná,

Počúvame čoraz smutnejšie priam alarmujúce správy z terénu a chceli by sme Vám vyjadriť podporu a ponúknuť pomoc .

Vážení kolegovia, priatelia a partneri,

vzhľadom na mimoriadne vážnu situáciu ohľadne meškajúcich miezd (za mesiace marec a apríl 2016) našich zamestnancov si dovoľujem osloviť Vás týmto otvoreným listom. 

Projektový zámer Národného projektu Zdravé komunity 2A (zdroj nášho financovania) bol schválený dňa 27.8.2015 komisiou pri Ministerstve vnútra SR pre Operačný program Ľudské zdroje pre Prioritné osi 5 a 6 vo výške 12 800 695,32 €. Projekt je výnimočný, úspešný a akceptovaný vďaka všetkým, ktorý do neho vložili svoj um, srdce, nasadenie a ľudskosť.

4/2016

Naša šikovná asistentka osvety zdravia pre lokalitu Stropkov, Iveta Goroľová, v spolupráci s komunitným centrom arcidiecéznej charity v Stropkove zorganizovala zábavné a náučné aktivity pre deti. 

Osvetové aktivity sa realizovali v priestoroch komunitneho centra dvakrát. Asistentka spolupracovala s pracovníkom arcidiecéznej charity, Aladárom, a venovali sa deťom, ktoré ma tento pracovník na starosti, v rámci ich voľnočasových aktivít. 

Zdravé komunity sa prezentovali pri príležitosti Svetového dňa Rómov aj v Pavlovciach nad Uhom.

Asistentky osvety zdravia Magdaléna Beláková a Lucia Vargová spolu s ich koordinátorom Zoltánom Batkom pripravili v rámci osláv v Pavlovciach „Altánok zdravia“, v ktorom prezentovali prácu Zdravých komunít. Návštevníci osláv mali možnosť odmerať si krvný tlak, využiť naše poradenstvo, či sa občerstviť vitamínovým nápojom.

V mesiaci Marec roku 2016  vykonal Expert pre terén NP zdravé komunity pracovné stretnutia s jednotlivými skupinami asistentov osvety zdravia a ich koordinátormi.

Pracovné stretnutia boli vykonané vo Vranove nad Topľou, Rimavskej Sobote a Chminianskych Jakubovanoch. Účelom týchto pracovných stretnutí bolo oboznámenie sa s dosiahnutými výsledkami práce asistentov osvety zdravia a ich koordinátorov, ich činnosťami v prvom štvrťroku kalendárneho roku a zistením jednotlivých potrieb v súvislosti s ich prácou v  teréne.

3/2016

V dňoch 22.-23.3. 2016 pri príležitosti Svetového dňa vody sme spolu s AOZ zorganizovali odbery jej vzoriek zo studní našich klientov a zaniesli ich na rozbor na príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva (Humenné, Vranov nad Topľou, Michalovce). V Michalovciach sa k nám pripojila aj skupina KAOZ Eugena Miľa.

V priebehu druhého marcového týždňa sa opäť vyskytla potreba zdravotnej osvety na školách na východnom Slovensku. Koordinátor Rudolf Rusňák veľmi pružne zareagoval na zvýšený výskyt hepatitídy typu A v obciach Boliarov, Vtáčkovce, Kecerovce a Rankovce. Osvetu na školách vykonával spolu s asistentmi osvety zdravia- Grétou Balogovou, Dávidom Rybárom a Mariánom Pechom. Zamerali sa najmä na osvetu o hygiene a prevenciu hepatitídy typu A. Deti za svoju pozornosť a záujem naučiť sa niečo nové dostali aj praktické odmeny- zošity, mydlá, atď.

O 10 hodine ráno v stredu 9. marca boli prešovskí a sabinovskí hasiči privolaní k požiaru kontajnerovej bytovky v rómskej osade v Jarovniciach. Pri požiari boli poškodené 2 byty- jeden zhorel celkom a druhý je po požiari tiež dočasne neobyvateľný. Samotný zásah trval deviatim hasičom asi dve hodiny. Na mieste požiaru našťastie nikto nebol, preto sa predišlo aj zraneniam. 

Začiatkom roku 2016 kontaktovala naša koordinátorka asistentov osvety zdravia, Mgr. Lenka Bužová, zriaďovateľku Nadácie Pro Futura p. Jozefínu Obšitníkovú. S nadáciou sme nadviazali spoluprácu pri pomoci rómskemu obyvateľstvu- najmä chudobným mnohopočetným rodinám. Prebrali sme situáciu jednotlivých rodín a dohodli sme sa na spracovaní zoznamu maloletých detí z piatich rodín, ktorým sme následne zakúpili obuv.

Aj vy ste toho názoru, že ak sa niečo robí poctivo a dobre, malo by sa to prezentovať čo možno najviac ľuďom? Presne toto si myslíme aj my! Preto sme radi, že môžeme našu prácu, ale najmä prácu našich asistentov a koordinátorov, prezentovať od dnešného dňa aj v zahraničí.

Dňa 16.2.2016 o 14:00 prebehlo stretnutie Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) v zastúpení Magdalény Rothovej (projektovej manažérky projektu: Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách) a Miroslavy Pompurovej (dobrovoľník PPZZS) s riaditeľom Odboru prevencie kriminality KMV SR, Ing. Jozefom Halcinom a Janou Mitošinkovou z kancelárie ministra vnútra odboru prevencie kriminality na Drieňovej 22, 82686 v Bratislave.

 

2/2016

Koncom januára 2016 sa potvrdil prvý prípad hepatitídy typu A u maloletého dievčaťa pochádzajúceho z obce Jastrabie pri Michalovciach, ktoré navštevuje školu v obci Iňačovce. MUDr. Ľudmila Brnová nás kontaktovala a na základe jej podnetu sa začala táto situácia riešiť spolu so starostom obce Iňačovce, pracovníkmi terénnej sociálnej práce a našim asistentom osvety zdravia- Jozefom Gurguľom. Hľadali sme najvhodnejšie riešenie, ktoré by umožnilo, aby mohli byť všetky deti navštevujúce základnú školu vyšetrené a aby sme predišli šíreniu tejto nebezpečnej choroby. 

V komunitách po celom Slovensku sa udialo viacero smutných aj tragických udalostí, pri ktorých  vyhaslo niekoľko ľudských životov a pri ktorých sme okamžite aktívne poskytovali pomoc a podporu.

Dňa 17.12.2015 vznikol v obci Sačurov (okres Vranov nad Topľou) požiar, dôsledkom ktorého boli straty na ľudských životoch. Asistenti osvety zdravia spolu s koordinátorom Milanom Adamom boli na mieste medzi prvými a poskytli rodine pomoc zabezpečením oblečenia, potravín a hygienických potrieb, aj vo forme poradenstva.

12/2015

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) vás dňa 10. decembra 2015 od 9.00 pozýva prípravný worshop k projektu Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách. Viac o projekte si môžete prečítať tu.
 

11/2015

Dňa 12.11.2015 sa expert pre terén národného projektu Zdravé Komunity a zároveň predseda Riadiaceho výboru Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) Mgr. Richard KOKY zúčastnil pracovného stretnutia s predstaviteľmi Ústavu psychológie zdravia Lekárskej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ÚPZ LF UPJŠ), prof. Andreou MADARASOVOU, PhD.  a prednostkou kliniky detí  a dorastu LF UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice, Doc. MUDr. Ingrid SCHUSTEROVOU .

 

Asistenti osvety zdravia pôsobiaci v neziskovej organizácii Zdravé komunity si zvýšili svoju kvalifikáciu v oblasti poskytovania prvej pomoci. 164 asistentov osvety zdravia a ich koordinátorov v novembri 2015 absolvovalo obnovovací kurz prvej pomoci a asistencie pri nekomplikovanom pôrode. Účastníci si občerstvili vedomosti a schopnosti potrebné na záchranu ľudských životov. Znamená to, že všetci asistenti osvety zdravia a koordinátori asistentov osvety zdravia organizácie Zdravé komunity, n.o., sú certifikovaní na poskytnutie prvej pomoci.

 

V roku 2002 som pripravovala skupinu rómskych kandidátov do komunálnych volieb a pracovala som tiež s vybranou skupinou žien z osád v rámci projektu Urobme TO! S niektorými z nich som navštívila prvé osady v okolí Popradu. Spomínam si na Podhorany, Stráne pod Tatrami, Výbornú, Chminianske Jakubovany...

9/2015

Desiatky rokov pracuje v medzi Rómami v Rudňanoch. Hovorí, že vzťahy v obci sa po rokoch postupne zmenili. Ako sa pracuje v jednej z najhorších osád na Slovensku, čo v živote najviac ľutuje, a čo považuje za svoj úspech, hovorí asistentka osvety zdravia Kvetka Berkyová.V apríli ju ocenil aj rómsky splnomocnenec za celoživotnú prácu pre rómsku komunitu.

8/2015

Výberové konanie na pozície asistentov osvety zdravia a koordinátora asistentov. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 28. augusta pre poštové zásielky a 31. augusta pre osobné alebo elektronické doručenie. Zoznam obcí, kde hľadáme asistentov nájdete v článku.

Zdravá a živá. Asistentka osvety zdravia Valéria Kroščenová z Letanoviec pomohla začiatkom augusta s pôrodom dievčatka v tamojšej rómskej osade Strelník. S telefónom v ruke a inštrukciami od záchranárov zvládla pomohla zvládnuť cely pôrod Marcely Pechovej.  Šťastná mamička nazvala svoju ďalšiu dcéru po Valike.

7/2015

6/2015

„Najdôležitejšie bolo vysvetliť rodičom, čo sa stalo, presvedčiť ich, aby pustili svoje deti na liečenie a upokojiť ich.“ Mária Nazarejová, dnes koordinátorka pre oblasť Prešov, si spomíná na situáciu z marca tohto roka, kedy sa na najväčšom rómskom sídlisku Lunik IX v Košiciach objavili obavy z tuberkulózy. Skúsená koordinátorka Zdravých komunít pomáhala s prevozom šesťnástich detí do Horného Smokovca na vyšetrenie a liečenia.

Nominácie príkladov dobrej praxe jednotlivcov, mimovládnych organizácií, firiem, obcí a iných subjektov, ktorí sa svojou každodennou prácou aktívne podieľajú na zlepšení života rómskej menšiny v našej spoločnosti je možné zaslať do 31. júla.

Na ôsmich stranách sa v krátkosti dočítate, ako sme spoločne boli darovať krv, poskytli humanitárnu pomoc obetiam rozsiahleho požiaru v obci Malcov pri Bardejove, odprezentovali prácu osvetárov pred zástupcami jedenástich zahraničných veľvyslanectiev na Slovensku.

Práca asistentov osvety zdravia je vzorom aj pre ostatné krajiny pri práci so segregovanými Rómami, ministerstvo zdravotníctva uvažuje nad tým, že by sa z asistentov osvety zdravia stala riadna profesia. Pod Tatrami sa zišlo takmer 250 asistentov osvety zdravia a koordinátorov, aby spoločne s odborníkmi zhodnotili svoju prácu.

5/2015

Futbalové ihrisko v Kamennej Porube pri Vranove nad Topľou patrilo v pondelok Zdravým komunitám. Deväť asistentiek osvety zdravia z vranovskej oblasti a štyria koordinátori Mariana Holubová, Albín Cina, Lenka Bužová a Stanislava Guzi usporiadali na Hornom Zemplíne Deň Zdravých komunít.

Jánovce, Letanovce, Markušovce. Minister zdravotníctva SR Viliam Čislák navštívi v pondelok doobeda tri obce na Spiši, aby sa priamo v teréne stretol s asistentmi osvety zdravia z projektu Zdravé komunity. O tom, ako osvetári pomáhajú miestnym Rómom, sa bude rozprávať aj s tamojšími starostami. 

Desiatky ľudí žijú po veľkom požiari v otrasných podmienkach, Rómom pomáhajú aj ľudia z dediny. Starosta tvrdí, že nemá kde pre nich postaviť unimobunky, do voľných obecných bytov ich pustiť nechce.

4/2015

„Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, potešil som sa, že som mohol vidieť prácu priamo v teréne,“ povedal osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka Rady Európy pre rómske záležitosti Ulrich Bunjes po návšteve Zvolena a Žiaru nad Hronom.

Asistenti osvety zdravia z košickej oblasti urobili výnimočné gesto. Osvetári z Jasova, Moldavy nad Bodvou, Veľkej Idy, Keceroviec, Vtáčkoviec, Boliarova a Medzeva prišli pod vedením svojho koordinátora Rudolfa Rusňaka v utorok do Košíc, aby spoločne darovali krv. Pripomenuli si tak nielen Svetový deň zdravia, ale aj Medzinárodný deň Rómov.

Počet lokalít v rámci výberového konania je 41, presný zoznam obcí, kde hľadáme asistentov osvety zdravia, nájdete v článku. Osobné pohovory sa budú konať priamo v lokalitách uchádzačov v termínoch 27. až 30. apríla.

Koordinátori asistentov osvety zdravia priniesli obetiam rozsiahleho požiaru hygienické potreby ako mydlá, šampóny, sprchovacie gély, plienky pre deti, toaletné papiere, hygienické vreckovky, krémy na ruky. Pomohli aj so zabezpečovaním šatstva pre rodiny, ktoré prišli o strechu nad hlavou.

3/2015

Danka sa narodila v nerómskej rodine, no vždy bola „čierna ovca“. Spomína si, ako jej mama priniesla z obchodu vždy iba jednu sladkosť - pre brata. „Mnohým veciam doma som nerozumela, ale myslela som si, že to tak má byť," priznáva pri spomienke na bitky, ktorých sa jej od otca dostávalo hojne.

"Žili sme v chatrči, ktorú otec postavil. Mala iba dve izby, ale boli útulné a čisté. Mama však nechcela, aby sme vyrastali v chatrči. S otcom sa rozhodli, že si kúpia pozemok a za pomoci rodiny postavili dom," hovorí koordinátor Albín Cina v profilovej reportáži o jeho životnom príbehu.

3/2014

Pre ďalší úspech osvetárov je,a by mohli pracovať v teréne bez prerušenia, základom úspechu je zapojenie obyvateľov vylúčených komunít do spolupráce.

2/2014

1/2014

12/2013

10/2013

3/2013

Čo predchádzalo vzniku Zdravých komunít, prečo boli založené a ako vyzeral ich historický vývoj. Prečítajte si príbeh Zdravých komunít.

1/2013

Výber najzaujímavejších a najdôležitejších oficiálnych dokumentov, stratégií a odborných štúdíí k téme Zdravie v marginalizovaných rómskych komunitách od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.