Aktuality

6/2017

12/2016

Blíži sa nám koniec  roku 2016. Bol to rok plný očakávania, predsavzatí, nádeje , ale aj množstva útrap a sklamaní.  Bol to pre nás ťažký rok, ktorý sme však zvládli so cťou a vztýčenou hlavou. Verili sme, že nastanú lepšie časy a situácia súvisiaca s realizáciou nášho projektu sa zlepší.

11/2016

Vážení priatelia, podporovatelia, kolegovia a partneri,

na nasledujúcom odkaze si môžete prečítať celú prezentáciu riaditeľa Zdravých komunít, n.o., pána Michala Kuba, ktorá odznela na tlačovej konferencii Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín k súčasnej situácii v projekte. Tlačová konferencia sa konala vo štvrtok, 3. novembra 2016, v Bratislave.

Prezentáciu si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze.

8/2016

Deň Zdravých komunít

Dňa 19. augusta (piatok) sa v Poprade uskutočnilo celoslovenské koordinačné stretnutie asistentov osvety zdravia a koordinátorov Národného projektu Zdravé komunity.

Podujatie zorganizoval zamestnávateľ – nezisková organizácia Zdravé komunity, n.o., v spolupráci s Platformou na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) a mestom Poprad.

7/2016

5/2016

Dobrý deň, pani Slušná,

Počúvame čoraz smutnejšie priam alarmujúce správy z terénu a chceli by sme Vám vyjadriť podporu a ponúknuť pomoc .

Vážení kolegovia, priatelia a partneri,

vzhľadom na mimoriadne vážnu situáciu ohľadne meškajúcich miezd (za mesiace marec a apríl 2016) našich zamestnancov si dovoľujem osloviť Vás týmto otvoreným listom. 

Projektový zámer Národného projektu Zdravé komunity 2A (zdroj nášho financovania) bol schválený dňa 27.8.2015 komisiou pri Ministerstve vnútra SR pre Operačný program Ľudské zdroje pre Prioritné osi 5 a 6 vo výške 12 800 695,32 €. Projekt je výnimočný, úspešný a akceptovaný vďaka všetkým, ktorý do neho vložili svoj um, srdce, nasadenie a ľudskosť.

4/2016

V mesiaci Marec roku 2016  vykonal Expert pre terén NP zdravé komunity pracovné stretnutia s jednotlivými skupinami asistentov osvety zdravia a ich koordinátormi.

Pracovné stretnutia boli vykonané vo Vranove nad Topľou, Rimavskej Sobote a Chminianskych Jakubovanoch. Účelom týchto pracovných stretnutí bolo oboznámenie sa s dosiahnutými výsledkami práce asistentov osvety zdravia a ich koordinátorov, ich činnosťami v prvom štvrťroku kalendárneho roku a zistením jednotlivých potrieb v súvislosti s ich prácou v  teréne.

3/2016

Aj vy ste toho názoru, že ak sa niečo robí poctivo a dobre, malo by sa to prezentovať čo možno najviac ľuďom? Presne toto si myslíme aj my! Preto sme radi, že môžeme našu prácu, ale najmä prácu našich asistentov a koordinátorov, prezentovať od dnešného dňa aj v zahraničí.

Dňa 16.2.2016 o 14:00 prebehlo stretnutie Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) v zastúpení Magdalény Rothovej (projektovej manažérky projektu: Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách) a Miroslavy Pompurovej (dobrovoľník PPZZS) s riaditeľom Odboru prevencie kriminality KMV SR, Ing. Jozefom Halcinom a Janou Mitošinkovou z kancelárie ministra vnútra odboru prevencie kriminality na Drieňovej 22, 82686 v Bratislave.

 

12/2015

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) vás dňa 10. decembra 2015 od 9.00 pozýva prípravný worshop k projektu Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách. Viac o projekte si môžete prečítať tu.
 

11/2015

Dňa 12.11.2015 sa expert pre terén národného projektu Zdravé Komunity a zároveň predseda Riadiaceho výboru Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) Mgr. Richard KOKY zúčastnil pracovného stretnutia s predstaviteľmi Ústavu psychológie zdravia Lekárskej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ÚPZ LF UPJŠ), prof. Andreou MADARASOVOU, PhD.  a prednostkou kliniky detí  a dorastu LF UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice, Doc. MUDr. Ingrid SCHUSTEROVOU .

 

Asistenti osvety zdravia pôsobiaci v neziskovej organizácii Zdravé komunity si zvýšili svoju kvalifikáciu v oblasti poskytovania prvej pomoci. 164 asistentov osvety zdravia a ich koordinátorov v novembri 2015 absolvovalo obnovovací kurz prvej pomoci a asistencie pri nekomplikovanom pôrode. Účastníci si občerstvili vedomosti a schopnosti potrebné na záchranu ľudských životov. Znamená to, že všetci asistenti osvety zdravia a koordinátori asistentov osvety zdravia organizácie Zdravé komunity, n.o., sú certifikovaní na poskytnutie prvej pomoci.

9/2015

8/2015

Výberové konanie na pozície asistentov osvety zdravia a koordinátora asistentov. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 28. augusta pre poštové zásielky a 31. augusta pre osobné alebo elektronické doručenie. Zoznam obcí, kde hľadáme asistentov nájdete v článku.

Zdravá a živá. Asistentka osvety zdravia Valéria Kroščenová z Letanoviec pomohla začiatkom augusta s pôrodom dievčatka v tamojšej rómskej osade Strelník. S telefónom v ruke a inštrukciami od záchranárov zvládla pomohla zvládnuť cely pôrod Marcely Pechovej.  Šťastná mamička nazvala svoju ďalšiu dcéru po Valike.

7/2015

6/2015

„Najdôležitejšie bolo vysvetliť rodičom, čo sa stalo, presvedčiť ich, aby pustili svoje deti na liečenie a upokojiť ich.“ Mária Nazarejová, dnes koordinátorka pre oblasť Prešov, si spomíná na situáciu z marca tohto roka, kedy sa na najväčšom rómskom sídlisku Lunik IX v Košiciach objavili obavy z tuberkulózy. Skúsená koordinátorka Zdravých komunít pomáhala s prevozom šesťnástich detí do Horného Smokovca na vyšetrenie a liečenia.

Nominácie príkladov dobrej praxe jednotlivcov, mimovládnych organizácií, firiem, obcí a iných subjektov, ktorí sa svojou každodennou prácou aktívne podieľajú na zlepšení života rómskej menšiny v našej spoločnosti je možné zaslať do 31. júla.

Práca asistentov osvety zdravia je vzorom aj pre ostatné krajiny pri práci so segregovanými Rómami, ministerstvo zdravotníctva uvažuje nad tým, že by sa z asistentov osvety zdravia stala riadna profesia. Pod Tatrami sa zišlo takmer 250 asistentov osvety zdravia a koordinátorov, aby spoločne s odborníkmi zhodnotili svoju prácu.

5/2015

Futbalové ihrisko v Kamennej Porube pri Vranove nad Topľou patrilo v pondelok Zdravým komunitám. Deväť asistentiek osvety zdravia z vranovskej oblasti a štyria koordinátori Mariana Holubová, Albín Cina, Lenka Bužová a Stanislava Guzi usporiadali na Hornom Zemplíne Deň Zdravých komunít.

Jánovce, Letanovce, Markušovce. Minister zdravotníctva SR Viliam Čislák navštívi v pondelok doobeda tri obce na Spiši, aby sa priamo v teréne stretol s asistentmi osvety zdravia z projektu Zdravé komunity. O tom, ako osvetári pomáhajú miestnym Rómom, sa bude rozprávať aj s tamojšími starostami. 

4/2015

„Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, potešil som sa, že som mohol vidieť prácu priamo v teréne,“ povedal osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka Rady Európy pre rómske záležitosti Ulrich Bunjes po návšteve Zvolena a Žiaru nad Hronom.

Asistenti osvety zdravia z košickej oblasti urobili výnimočné gesto. Osvetári z Jasova, Moldavy nad Bodvou, Veľkej Idy, Keceroviec, Vtáčkoviec, Boliarova a Medzeva prišli pod vedením svojho koordinátora Rudolfa Rusňaka v utorok do Košíc, aby spoločne darovali krv. Pripomenuli si tak nielen Svetový deň zdravia, ale aj Medzinárodný deň Rómov.

Počet lokalít v rámci výberového konania je 41, presný zoznam obcí, kde hľadáme asistentov osvety zdravia, nájdete v článku. Osobné pohovory sa budú konať priamo v lokalitách uchádzačov v termínoch 27. až 30. apríla.

Koordinátori asistentov osvety zdravia priniesli obetiam rozsiahleho požiaru hygienické potreby ako mydlá, šampóny, sprchovacie gély, plienky pre deti, toaletné papiere, hygienické vreckovky, krémy na ruky. Pomohli aj so zabezpečovaním šatstva pre rodiny, ktoré prišli o strechu nad hlavou.

3/2015

3/2014

Pre ďalší úspech osvetárov je,a by mohli pracovať v teréne bez prerušenia, základom úspechu je zapojenie obyvateľov vylúčených komunít do spolupráce.

1/2014

12/2013

10/2013