Hľadáme asistentov osvety zdravia a koordinátorov

10.4.2015
Ilustračné foto
Foto: Rudolf Sivý, Zdravé komunity

Zdravé komunity, n.o. oznamuje začiatok výberového konania na pozície Koordinátor asistentov osvety zdravia Asistent osvety zdravia.

Výberové konanie sa uskutoční  4. mája 2015 na základe vyhodnotenia údajov doručených v požadovaných dokumentoch (životopis, dotazník, čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní) a na základe osobného pohovoru s uchádzačmi, ktorí sa dostali do užšieho výberu.

Posudzovanie predpokladov uchádzačov/ uchádzačiek a odporúčanie výberu vykoná poradná komisia neziskovej organizácie Zdravé komunity n.o., ktorá môže vykonať telefonické interview s uchádzačmi, ktorí sa dostali do užšieho výberu.

Viac info tu: 
 

Zdravé komunity - výberové konanie Máj 2015

 

 

 

Dotáznik zdravotného asistenta si môžete stiahnúť TU (Dotazník si stiahnete kliknutím na slovo download)

Dotáznik zdravotného koordinátora si môžete stiahnúť TU (Dotazník si stiahnete kliknutím na slovo download)

Vzor životopisu su môžete stiahnúť TU (Vzor si stiahnete kliknutím na slovo download)