Formulár príkladov dobrej praxe Národného projektu Zdravé komunity

18.6.2015
REPROFOTO: Zdravé komunity

Formulár príkladov dobrej praxe Národného projektu Zdravé komunity, ktorý sa realizuje od 1. októbra 2014 do 31. decembra 2015 v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Formulár príkladov dobrej praxe