Financovanie projektu Zdravé komunity

3.1.2013
Ilustračné foto
Foto: Zdravé komunity

Od roku 2003 do 7. októbra 2013

Prostredníctvom mimovládnej organizácie Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu zo súkromných zdrojov jednotlivých nadácií, donorov a podporovateľov. Projekt zamestnával osôb v 68 lokalitách. Projekt asistentov osvety zdravia pokračuje naďalej, v súčasnosti v ňom pracuje 35 osôb v 28 lokalitách.

Od 7. októbra 2013 do 31. decembra 2013

336 909 eur, Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) – suma zložená z príspevkov z Ministerstva financií SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Projekt zamestnával  v tom čase 120 osôb.

Od 1. januára 2014 do 30. júna 2014

750 000 eur, Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)  - zdroje poskytlo Ministerstvo vnútra SR po výzve Ministerstva financií SR. Projekt zamestnával v tom čase 160 osôb.

Od 1. júla 2014 do 30. septembra 2014

399 804 eur, Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)  - zdroje poskytlo Ministerstvo financií SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Projekt zamestnával v tom čase 160 osôb.

Od 1. októbra 2014 do 31. decembra 2015

3 289 256 eur, Zdravé komunity n.o. – zdroje sú čerpané z Operačného programu Európskej únie Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Do konca roka plánuje projekt zamestnať 288 ľudí. Aktuálne pôsobí v projekte Zdravé komunity 208 asistentov osvety zdravia.

 

Viac o Zdravých komunitách sa dočítate v časti:

O nás
História zdravých komunít
Prehľadná mapa