Dodatočná výzva na pracovnú pozíciu asistenta osvety zdravia

3.9.2015
Ilustračné foto
Foto: Zdravé komunity

Zdravé komunity n.o. vyhlasuje dodatočnú výzvu na pracovnú pozíciu Asistent osvety zdravia. 

Uchádzači o pozíciu Asistent osvety zdravia zašlú nasledujúce dokumenty: životopis, vyplnený dotazník k danej pracovnej pozícii, čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je piatok 4. september 2015 pre poštové zásielky (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) a 7. september 2015 pre osobné alebo elektronické doručenie.

Osobné pohovory s uchádzačmi, ktorí splnili základné kritéria, budú realizovať poradné komisie organizácie Zdravé komunity, n.o.. Prijímacie pohovory sa budú konať priamo v lokalitách uchádzačov. Výberová komisia bude zasadať dňa 10. septembra 2015. Úspešní uchádzači budú následne informovaní a pozvaní na školenie, ktoré bude podmienkou nástupu do pracovného pomeru. Predpokladaný termín nástupu: 14. september  2015.

 

Zoznam obcí, kde hľadáme "osvetárov": Čaňa; Drahňov; Krajná Bystrá; Pečovská Nová Ves

Viac info tu: 

Dodatocna vyzva - september

Dotáznik zdravotného asistenta si môžete stiahnúť TU (Dotazník si stiahnete kliknutím na slovo download)

Dotáznik zdravotného koordinátora si môžete stiahnúť TU (Dotazník si stiahnete kliknutím na slovo download)

Vzor životopisu su môžete stiahnúť TU (Vzor si stiahnete kliknutím na slovo download)